23/05/2022
Thông báo tổ chức khám sức khỏe đợt 2 cho sinh viên Khóa 12
05/05/2022
Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép Học viện Chính sách và Phát triển đào tạo trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh 
08/04/2022
Thông báo kế hoạch tổ chức cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng APD năm 2022