Thông báo Thông báo

Quyết định thành lập CLB Nhà kinh tế trẻ

Ngày đăng 09/01/2020 | 10:26 AM  | Lượt xem: 89
Quyết định thành lập CLB Nhà kinh tế trẻ

Ngày đầu thực hiện thông báo số 11/TB-HVCSPT của sinh viên APD

Ngày đăng 06/01/2020 | 10:21 AM  | Lượt xem: 66
Ngày đầu thực hiện thông báo số 11/TB-HVCSPT của sinh viên APD

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Cảm xúc APD”

Ngày đăng 06/01/2020 | 10:09 AM  | Lượt xem: 35
Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Cảm xúc APD”

Thông báo về việc tăng cường kiểm soát việc đeo thẻ sinh viên và Làm lại thẻ sinh viên đợt cuối năm 2019

Ngày đăng 17/12/2019 | 11:23 AM  | Lượt xem: 90
Thông báo về việc tăng cường kiểm soát việc đeo thẻ sinh viên và Làm lại thẻ sinh viên đợt cuối năm 2019

Phiếu khảo sát Nhà tuyển dụng về Người lao động là Cựu sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển

Ngày đăng 03/12/2019 | 08:58 AM  | Lượt xem: 278
Phiếu khảo sát Nhà tuyển dụng đối với Người lao động là Cựu sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển

PHIẾU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (Dành cho Cựu sinh viên)

Ngày đăng 28/11/2019 | 11:05 AM  | Lượt xem: 300
PHIẾU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (Dành cho Cựu sinh viên)

Danh sách sinh viên đạt học bổng của Công ty Bảo hiểm Bưu điện Hà Nội và Qũy văn hóa Hàn Quốc BD Kịmumki năm 2019

Ngày đăng 25/11/2019 | 09:11 AM  | Lượt xem: 236
Danh sách sinh viên đạt học bổng của Công ty Bảo hiểm Bưu điện Hà Nội và Qũy văn hóa Hàn Quốc BD Kịmumki năm 2019

Danh sách sinh viên đạt học bổng Korcham năm 2019

Ngày đăng 25/11/2019 | 08:41 AM  | Lượt xem: 276
Danh sách sinh viên đạt học bổng Korcham năm 2019

Danh sách sinh viên được cấp học bổng Sinh viên giỏi vượt khó năm 2019 của Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Từ Liêm

Ngày đăng 25/11/2019 | 08:30 AM  | Lượt xem: 199
Danh sách sinh viên được cấp học bổng Sinh viên giỏi vượt khó năm 2019 của Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Từ Liêm

PHIẾU KHẢO SÁT ĐỐI VỚI SINH VIÊN NĂM 2 VÀ NĂM 3 (K8 VÀ K9) VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ TẠI HỌC VIỆN

Ngày đăng 21/10/2019 | 04:31 PM  | Lượt xem: 366
PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN NGƯỜI HỌC VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ VÀ PHỤC VỤ NGƯỜI HỌC CỦA HỌC VIỆN NĂM 2019 (Dùng để lấy ý kiến SV năm 2 và năm 3)

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN NĂM CUỐI VỀ KHÓA HỌC (KHÓA 7)

Ngày đăng 21/10/2019 | 04:03 PM  | Lượt xem: 347
PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN NĂM CUỐI VỀ KHÓA HỌC (KHÓA 7)

Thông báo hướng dẫn đề cử và xét sinh viên nhận học bổng của Ngân hàng BIDV và Công ty Bảo hiểm dầu khí

Ngày đăng 21/10/2019 | 03:10 PM  | Lượt xem: 343
Thông báo hướng dẫn đề cử và xét sinh viên nhận học bổng của Ngân hàng BIDV và Công ty Bảo hiểm dầu khí

Thông báo Tổ chức ngày hội tuyển dụng lao động đối với sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển năm 2019

Ngày đăng 11/10/2019 | 07:49 AM  | Lượt xem: 578
Thông báo Tổ chức ngày hội tuyển dụng lao động đối với sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển năm 2019

Phiếu tổng hợp thông tin Ban chủ nhiệm và Thành viên các CLB Sinh viên

Ngày đăng 09/10/2019 | 10:49 AM  | Lượt xem: 303
Phiếu tổng hợp thông tin Ban chủ nhiệm và Thành viên các CLB Sinh viên

Các biểu mẫu liên quan đến khảo sát đối với sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển

Ngày đăng 04/10/2019 | 04:29 PM  | Lượt xem: 489
Các biểu mẫu liên quan đến khảo sát đối với sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển

Kết quả khảo sát đối với Tân sinh viên Khóa 10 về Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa

Ngày đăng 01/10/2019 | 11:20 AM  | Lượt xem: 186
Kết quả khảo sát đối với Tân sinh viên Khóa 10 về Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa

Lịch học sinh hoạt công dân đầu năm đối với sinh viên giữa khóa (K8, K9) và cuối khóa (K7)

Ngày đăng 20/09/2019 | 07:59 AM  | Lượt xem: 888
Thông báo triển khai lịch học ( tại đây ) Lịch học sinh hoạt công dân đầu năm đối với sinh viên giữa khóa (K8, K9) ( tại đây ) ...

Thông báo hướng dẫn sinh viên tự kiểm tra và cập nhật thông tin cá nhân trên hệ thống phần mềm quản lý sinh viên của Học viện

Ngày đăng 16/09/2019 | 09:55 AM  | Lượt xem: 374
Thông báo hướng dẫn sinh viên tự kiểm tra và cập nhật thông tin cá nhân trên hệ thống phần mềm quản lý sinh viên của Học viện

Thông báo về việc làm thẻ sinh viên

Ngày đăng 29/08/2019 | 02:47 PM  | Lượt xem: 372
Thông báo về việc làm thẻ sinh viên ( tại đây )

Thông báo về việc Hướng dẫn xét miễn, giảm học phí kỳ I năm học 2019 - 2020

Ngày đăng 29/08/2019 | 02:41 PM  | Lượt xem: 335
Thông báo về việc Hướng dẫn xét miễn, giảm học phí kỳ I năm học 2019 - 2020 ( tại đây )