Thông báo Thông báo

Hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch COVID-19

Ngày đăng 27/03/2020 | 04:14 PM  | Lượt xem: 45
Hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch COVID-19

100 câu hỏi - đáp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày đăng 27/03/2020 | 04:08 PM  | Lượt xem: 48
100 câu hỏi - đáp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Quyết định Ban hành tạm thời Bộ Quy tắc ứng xử và Nội quy văn hóa học đường đối với sinh viên

Ngày đăng 13/03/2020 | 10:42 AM  | Lượt xem: 270
Quyết định Ban hành tạm thời Bộ Quy tắc ứng xử và Nội quy văn hóa học đường đối với sinh viên

Thông báo Lịch học quán triệt các Quy định của Học viện và Tập huấn phòng chống dịch Covid 19

Ngày đăng 05/03/2020 | 03:41 PM  | Lượt xem: 75
Thông báo Lịch học quán triệt các Quy định của Học viện và Tập huấn phòng chống dịch Covid 19

Tài liệu tập huấn quán triệt các quy định của Học viện đối với sinh viên đầu kỳ 2 năm 2019-2020

Ngày đăng 05/03/2020 | 08:35 AM  | Lượt xem: 77
Tài liệu tập huấn quán triệt các quy định của Học viện đối với sinh viên đầu kỳ 2 năm 2019-2020

Hướng dẫn đăng ký làm lại thẻ sinh viên

Ngày đăng 26/02/2020 | 10:54 AM  | Lượt xem: 380
Hướng dẫn đăng ký làm lại thẻ sinh viên

Thông báo về Hướng dẫn xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, Trợ cấp xã hội đối với sinh viên các lớp đại trà kỳ 2, năm 2019-2020

Ngày đăng 20/02/2020 | 04:23 PM  | Lượt xem: 637
Thông báo về Hướng dẫn xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, Trợ cấp xã hội đối với sinh viên các lớp đại trà kỳ 2, năm 2019-2020

KHẢO SÁT THÔNG TIN SINH VIÊN DIỆN CHÍNH SÁCH ĐỂ XÉT MIỄN GIẢM HỌC PHÍ VÀ CẤP TRỢ CẤP XÃ HỘI

Ngày đăng 19/02/2020 | 03:22 PM  | Lượt xem: 1024
KHẢO SÁT THÔNG TIN SINH VIÊN DIỆN CHÍNH SÁCH ĐỂ XÉT MIỄN GIẢM HỌC PHÍ VÀ CẤP TRỢ CẤP XÃ HỘI

PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH DO VIRUS COVID-19 GÂY RA

Ngày đăng 19/02/2020 | 10:08 AM  | Lượt xem: 1685
PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH DO VIRUS COVID-19 GÂY RA

Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày đăng 04/02/2020 | 10:15 AM  | Lượt xem: 23
Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Kế hoạch và Lịch học tổ chức Hội nghị quán triệt các Quy định của Học viện đối với sinh viên tại đầu học kỳ 2, năm học 2019-2020

Ngày đăng 30/01/2020 | 03:00 PM  | Lượt xem: 120
Kế hoạch và Lịch học tổ chức Hội nghị quán triệt các Quy định của Học viện đối với sinh viên tại đầu học kỳ 2, năm học 2019-2020

Công điện của Bộ trưởng Bộ GDĐT về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona

Ngày đăng 30/01/2020 | 02:00 PM  | Lượt xem: 100
Công điện của Bộ trưởng Bộ GDĐT về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona

Quyết định thành lập CLB Nhà kinh tế trẻ

Ngày đăng 09/01/2020 | 10:26 AM  | Lượt xem: 173
Quyết định thành lập CLB Nhà kinh tế trẻ

Ngày đầu thực hiện thông báo số 11/TB-HVCSPT của sinh viên APD

Ngày đăng 06/01/2020 | 10:21 AM  | Lượt xem: 134
Ngày đầu thực hiện thông báo số 11/TB-HVCSPT của sinh viên APD

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Cảm xúc APD”

Ngày đăng 06/01/2020 | 10:09 AM  | Lượt xem: 84
Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Cảm xúc APD”

Thông báo về việc tăng cường kiểm soát việc đeo thẻ sinh viên và Làm lại thẻ sinh viên đợt cuối năm 2019

Ngày đăng 17/12/2019 | 11:23 AM  | Lượt xem: 151
Thông báo về việc tăng cường kiểm soát việc đeo thẻ sinh viên và Làm lại thẻ sinh viên đợt cuối năm 2019

Phiếu khảo sát Nhà tuyển dụng về Người lao động là Cựu sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển

Ngày đăng 03/12/2019 | 08:58 AM  | Lượt xem: 442
Phiếu khảo sát Nhà tuyển dụng đối với Người lao động là Cựu sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển

PHIẾU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (Dành cho Cựu sinh viên)

Ngày đăng 28/11/2019 | 11:05 AM  | Lượt xem: 467
PHIẾU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (Dành cho Cựu sinh viên)

Danh sách sinh viên đạt học bổng của Công ty Bảo hiểm Bưu điện Hà Nội và Qũy văn hóa Hàn Quốc BD Kịmumki năm 2019

Ngày đăng 25/11/2019 | 09:11 AM  | Lượt xem: 352
Danh sách sinh viên đạt học bổng của Công ty Bảo hiểm Bưu điện Hà Nội và Qũy văn hóa Hàn Quốc BD Kịmumki năm 2019

Danh sách sinh viên đạt học bổng Korcham năm 2019

Ngày đăng 25/11/2019 | 08:41 AM  | Lượt xem: 405
Danh sách sinh viên đạt học bổng Korcham năm 2019