THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo lịch thi tuyển sinh Thạc sỹ đợt 1 năm 2019

Ngày đăng 20/05/2019 | 14:48 PM  | Lượt xem: 154
  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

Thông báo kế hoạch Giáo dục quốc phòng - an ninh của sinh viên khóa 8 (hệ CLC) và khóa 9 (hệ đại trà)

Ngày đăng 17/05/2019 | 02:33 PM  | Lượt xem: 1646
Tải Thông báo TẠI ĐÂY Danh sách phân xe tải TẠI ĐÂY

Giấy mời tham dự Hội thảo

Ngày đăng 13/05/2019 | 04:27 PM  | Lượt xem: 335
Trong khuôn khổ Dự án Quyền trẻ em trong Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (KTXH) thuộc Chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Tổ chức Quỹ Nhi đồng...

Thông báo v/v đăng ký tham dự khóa học "Thuận lợi hóa thương mại và phát triển kinh tế" (Economic Development and Trade Facilitation)

Ngày đăng 10/05/2019 | 02:09 PM  | Lượt xem: 470
Trong khuôn khổ hợp tác ASEAN, Trung tâm Hợp tác Việt Nam - Singapore do Học viện Ngoại giao - Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Singapore - Bộ Ngoại...

HỘI THẢO TẬP HUẤN NÂNG CAO “ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU CHO GÓI THẦU XÂY LẮP"

Ngày đăng 08/05/2019 | 05:05 PM  | Lượt xem: 460
Nối tiếp thành công từ các khóa đào tạo trước đó của Ngân hàng Thế giới (WB), từ ngày 06 - 08/05/2018, Học viện Chính...

Thông báo về việc nộp báo cáo tổng kết NCKH

Ngày đăng 08/05/2019 | 01:36 PM  | Lượt xem: 310
Chi tiết: TẠI ĐÂY

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN THAM GIA COI THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019

Ngày đăng 06/05/2019 | 01:46 PM  | Lượt xem: 483
Danh sách coi thi ( Tải tại đây )

Thông báo khảo sát ý kiến nhận xét của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên (Học kì II năm 2018-2019)

Ngày đăng 04/05/2019 | 03:02 PM  | Lượt xem: 871
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐÂU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN Số:……/TB-HVCSPT CỘNG HÒA...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGÀNH KINH TẾ PHÁT TRIỂN

Ngày đăng 02/05/2019 | 01:41 PM  | Lượt xem: 250
Học viện Chính sách và Phát triển tuyển sinh ngành Kinh tế phát triển Ngày 23 tháng 4 năm 2019 Học viện Chính sách...

Lịch thi hết học phần học kỳ II năm học 2018 - 2019 (Bản chuẩn)

Ngày đăng 02/05/2019 | 01:35 PM  | Lượt xem: 329
Tải lịch TẠI ĐÂY

Lịch thi hết học phần học kỳ II năm học 2018 - 2019

Ngày đăng 24/04/2019 | 10:09 AM  | Lượt xem: 461
Tải Lịch TẠI ĐÂY

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019

Ngày đăng 24/04/2019 | 09:57 AM  | Lượt xem: 982
LỜI GIỚI THIỆU             Học viện Chính sách và Phát (APD) được thành lập theo Quyết định số 10/QĐ-TTg...

Thông báo mở lớp và lịch đăng ký tín chỉ học phần Khoá luận tốt nghiệp học kỳ II năm học 2018 - 2019 cho khóa 6 hệ đại trà

Ngày đăng 24/04/2019 | 09:54 AM  | Lượt xem: 354
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN ...

Thông báo về việc thực hiện kế hoạch NCKH của sinh viên năm học 2018-2019

Ngày đăng 22/04/2019 | 08:42 AM  | Lượt xem: 548
Chi tiết: TẠI ĐÂY

Thông báo thời khóa biểu các lớp học phần tăng cường cho sinh viên Học kỳ II năm học 2018 - 2019

Ngày đăng 10/04/2019 | 03:31 PM  | Lượt xem: 992
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN ...

Thư mời tham dự "Diễn đàn Xúc tiến Xuất khẩu Việt Nam 2019"

Ngày đăng 03/04/2019 | 08:29 AM  | Lượt xem: 697
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chủ đạo điều hành thực hiện kế hoạch...

Tài liệu Diễn đàn chính sách "Dữ liệu lớn trong kinh tế và quản lý"

Ngày đăng 01/04/2019 | 06:50 PM  | Lượt xem: 1442
Tài liệu cho các nội dung của Diễn đàn: 1. Dữ liệu lớn thời chuyển đổi số Diễn giả: GS. Hồ Tú Bảo, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến...

Thông báo kết quả bảo vệ Đề án

Ngày đăng 01/04/2019 | 01:37 PM  | Lượt xem: 434
Ngày 29/3/2019, Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng đã tổ chức thi bảo vệ Đề án cho các ứng viên. Kết quả thi bảo vệ Đề...

Thông báo phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp năm học 2018 - 2019

Ngày đăng 01/04/2019 | 08:51 AM  | Lượt xem: 521
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...