THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Danh sách cán bộ, giảng viên coi thi học kỳ II năm học 2017-2018
Ngày đăng 17/05/2018 | 08:27 AM  | Lượt xem: 1056

Ban Giám đốc ký Quyết định số 283/QĐ-HVCSPT về việc thành lập Hội đồng và danh sách cán bộ, giảng viên tham gia công tác tổ chức thi học kỳ II năm học 2017-2018. Lịch thi bắt đầu từ ngày 21/5/2018 đến hết ngày 23/6/2018. Tải Danh sách coi thi TẠI ĐÂY