THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Giấy mời tham dự Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Ngày đăng 11/10/2019 | 15:00 PM  | Lượt xem: 310

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chỉnh phủ giao tại Quyết định số 212/QĐ-TTg ngày 20/02/2019 về việc ban hành Kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị Quyết số 13-NQ/TW ngày 18/03/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp cùng Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức "Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể" theo hình thức bán tập trung (tập trung ở Trung ương kết hợp trực tuyến tại địa phương).

Chủ trì: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Thời gian: 13:00 - 18:00 ngày 14/10/2019 (Thứ Hai)
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, Hà Nội

Để đăng ký tham dự, vui lòng liên hệ chuyên viên Đỗ Thị Hà Anh, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác qua email: dothihaanh@apd.edu.vn hoặc SĐT: 0964 088 044.

Chi tiết: TẠI ĐÂY