THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Kế hoạch công tác tuần 21 (Từ ngày 21/05 đến ngày 27/05/2018)
Ngày đăng 18/05/2018 | 16:44 PM  | Lượt xem: 818

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 21
       
       
STT Nội dung Đơn vị thực hiện Thời gian thực hiện
1 Tổ chức tuyển sinh thạc sỹ khóa 5 (đợt 1/2018) Phòng Quản lý đào tạo 21/5/2018 - 27/5/2018
Tổ chức học bổ sung kiến thức thi thạc sĩ khóa 5
Tổ chức lớp ôn thi thạc sỹ khóa 5
(đợt 1/2018)
Phát hành và nhận hồ sơ dự thi thạc sỹ khóa 5
Tổ chức xúc tiến, tuyển sinh đại học
khóa 9
Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo mua phôi bằng tốt nghiệp đại học, Thạc sỹ
Tổ chức kiểm tra chuẩn đầu ra (TA, Tin hoc) cho sinh viên khóa 5,6,7 (02 Đợt)
Tổ chức triển khai đào tạo đại học khóa 6,7,8,9 và Thạc sỹ 2,3,4,5 theo kế hoạch
2 Rà soát, bổ sung và sửa đổi một số quy chế liên quan đến sinh viên: Quy chế xét cấp học bổng KKHT,
Quy chế đánh giá Kết quả rèn luyện, Quy chế quy định về việc tham gia ngày công tác xã hội đối với sinh viên
Phòng Chính trị và CT sinh viên
Tham mưu cho BGĐ HV về việc thành lập các CLB và xây dựng QC hoạt động của 03 CLB là: CLB Cố vấn học tập,CLB Hướng nghiệp cho sinh viên, CLB Nghiên cứu khoa học
3 Làm việc với các trường Đại học và các tổ chức quốc tế về nghiên cứu hợp tác đào tạo (Thời gian phụ thuộc vào các trường đối tác) Phòng Khoa học và Hợp tác
Tổ chức đoàn ra
4 Tổ chức cho SV K5 làm khóa luận
tốt nghiệp
Khoa Chính sách công
5 Khoa Kinh tế đối ngoại
6 Khoa Đấu thầu
7 Khoa Quản trị doanh nghiệp
8 Khoa Đào tạo quốc tế
9 Khoa Đầu tư
10 Khoa Tài chính tiền tệ
11 Khoa Kế hoạch phát triển
12 Viết bài đăng báo/tạp chí
dự kiến 01 bài/1 GV 
Khoa Triết học và Chính trị học
13 Chi tặng quà các cháu là con cán bộ, giảng viên Học viện nhân dịp 1/6 Công đoàn