THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Kết quả đánh giá, phân loại công chức của Bộ trưởng đối với Giám đốc Đào Văn Hùng
Ngày đăng 11/03/2019 | 08:24 AM  | Lượt xem: 382

Thực hiện Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, Vụ Tổ chức cán bộ đã tổng hợp ý kiến nhận xét, đánh giá của Thứ trưởng trực tiếp phụ trách đối với các đồng chí là Người đứng đầu của các đơn vị thuộc Bộ để Bộ trưởng quyết định. 

Bộ trưởng đã xếp loại, đánh giá Giám đốc Đào Văn Hùng với mức độ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. 

Công văn thông báo kết quả của Vụ Tổ chức cán bộ tải TẠI ĐÂY.