THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Kết quả thi TOEIC Placement ngày 07 tháng 9 năm 2017
Ngày đăng 12/09/2017 | 10:50 AM  | Lượt xem: 761

Tải TẠI ĐÂY

Sinh viên nộp Đơn xin quy đổi về khoa Ngoại ngữ trước Thứ Năm, ngày 14/9/2017.

Khoa Ngoại ngữ rà soát, gửi danh sách về phòng Quản lý đào tạo trước ngày 15/9/2017. 

Sinh viên không nộp đơn theo đúng thời hạn trên phải tự chịu trách nhiệm.