THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Tài liệu Diễn đàn chính sách "Dữ liệu lớn trong kinh tế và quản lý"
Ngày đăng 01/04/2019 | 18:50 PM  | Lượt xem: 2440

Tài liệu cho các nội dung của Diễn đàn:

1. Dữ liệu lớn thời chuyển đổi số
Diễn giả: GS. Hồ Tú Bảo, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản; Viện trưởng Viện John von Neumann
2. Phân tích dữ liệu trong lĩnh vực ngân hàng
Diễn giả: Ông Nguyễn Hoàng Thao, Trưởng bộ phận phân tích bán lẻ, Nhóm định lượng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN;
3. Dữ liệu lớn và thành phố thông minh
Diễn giả: Ông Trần Quang Tân, Giám đốc Firstlink, Paris, Pháp
4. Dữ liệu lớn trong Y học
Diễn giả: Bà Lê Thắm, Đại học Johns Hopkins, Đại học Maryland, Mỹ
5. Thiếu hụt toàn cầu về nhân lực phân tích dữ liệu và cơ hội cho Việt Nam
Diễn giả: Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và đầu tư