THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức về Cách mạng công nghiệp 4.0
Ngày đăng 28/05/2018 | 16:57 PM  | Lượt xem: 1507

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi d ưỡng công chức, viên chức năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tưu, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức về Cách mạng công nghiệp 4.0 cho cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Bộ:

1. Nội dung: Cách mạng công nghiệp 4.0: Diễn biến, tác động, cơ hội, thách thức và giải pháp - Nhìn nhận từ khía cạnh thể chế và chính sách

2. Thời gian: 01 ngày, 31/5/2018 (Đăng ký HV từ 7h45, ngày 31/5/2018)

3. Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch , 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

Thông tin chi tiết: Tải tại đây