THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo các Khoa lập danh sách sinh viên tham gia tọa đàm REI
Ngày đăng 31/03/2017 | 08:14 AM  | Lượt xem: 824

Tổ chức Trao đổi Nguồn lực Quốc tế (REI - Vietnam) với đoàn Doanh nhân Mỹ do ông Knington, Thomas Reed làm trưởng đoàn sẽ đến thăm, tư vấn và trao đổi chuyên môn với các cán bộ, giảng viên và sinh viên của Học viện Chính sách và Phát triển từ ngày 10/4/2017 đến 14/4/2017 với 10 bài giảng.

Phòng Khoa học - Hợp tác thông báo tới cán bộ, giảng viên; các Khoa;

 Mỗi khoa lập danh sách ít nhất 20 sinh viên cho mỗi chủ đề:

- How the Best Leaders Lead

- Strategic Thinking

- Selling Yourself : Personal Branding

- Building Effective Teams

Các khoa gửi danh sách về Phòng KH-HT trước ngày 4/4/2017 để tổng hợp.

Cán bộ, giảng viên, có nhu cầu tham gia đăng ký liên hệ Nguyễn Thị Minh Hạnh, nghiên cứu viên phòng Khoa học và Hợp tác sdt 0437957359; Email :minhhanh@apd.edu.vn  trước 15h00 thứ Ba ngày 4/04/2017.

Chi tiết TẠI ĐÂY