THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo cử cán bộ, giảng viên tham gia tư vấn xét tuyển Đại học đợt 2 tại Đại học Bách Khoa
Ngày đăng 09/07/2018 | 09:08 AM  | Lượt xem: 870

       THÔNG BÁO

V/v Cử cán bộ, giảng viên tham gia công tác tư vấn xét tuyển đại học đợt 2 năm 2018 tại Đại học Bách Khoa Hà Nội

          Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh năm 2017 - 2018;

          Để tăng cường công tác tư vấn chọn ngành cho thí sinh tham gia xét tuyển đại học năm 2018 của Học viện.  Học viện Chính sách và Phát triển thông báo kế hoạch đi tư vấn xét tuyển đại học đợt 2 năm 2018 tại Đại học Bách khoa Hà Nội như sau:

          Thời gian: Từ 7h30 đến 16h30, Ngày 15/7/2018

          Địa điểm: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

          Thành phần:

          - Phòng Quản lý đào tạo;

          - Các khoa quản lý sinh viên cử đại diện lãnh đạo đơn vị và một giảng viên tham gia tư vấn xét tuyển.

          Danh sách cán bộ đi tư vấn xét tuyển gửi về phòng Quản lý Đào tạo trước 17h00 thứ 4 ngày 11/7/2018 để tổng hợp, báo cáo Ban Giám đốc.