THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo kết quả bảo vệ Đề án
Ngày đăng 01/04/2019 | 13:37 PM  | Lượt xem: 628

Ngày 29/3/2019, Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng đã tổ chức thi bảo vệ Đề án cho các ứng viên. Kết quả thi bảo vệ Đề án tải TẠI ĐÂY.