THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo kết quả họp Ban Lương
Ngày đăng 11/03/2019 | 10:53 AM  | Lượt xem: 638

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc về việc nâng lương trước thời hạn, ngày 04/3/2019, Ban lương Học viện đã họp xem xét nang bậc lương trước thời hạn đối với các cán bộ, viên chức lập thành tích xuất sắc. 

Kết quả họp tải TẠI ĐÂY.