THÔNG BÁO THÔNG BÁO

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC MỘT SỐ LỚP HỌC PHẦN CHIỀU THỨ 3 NGÀY 3/4/2018
Ngày đăng 03/04/2018 | 09:34 AM  | Lượt xem: 942

Theo Kế hoạch kiểm định chất lượng đào tạo, một số cán bộ, giảng viên tham gia phỏng vấn vào chiều Thứ 3 ngày 3/4/2018 theo lịch chung. Học viện Chính sách và Phát triển thông báo một số lớp học phần chiều thứ 3 ngày 3/4/2018 được nghỉ học nếu giảng viên có lịch giảng trùng lịch phỏng vấn.

Giảng viên chủ động thông báo và bố trí lịch giảng bù cho sinh viên.

Học viện thông báo để các đơn vị, cán bộ, giảng viên và sinh viên biết để thực hiện./.