THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo nộp chứng chỉ tiếng Anh, Tin học đối với sinh viên khóa 5
Ngày đăng 05/04/2018 | 14:37 PM  | Lượt xem: 1434

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018;

Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-HVCSPT ngày 19/12/2017 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Kế hoạch thực tập cuối khoá, học các môn

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo về việc nộp chứng chỉ tiếng Anh và Tin học đối với sinh viên khóa 5 như sau:

Bước 1: Sinh viên nộp chứng chỉ bản sao công chứng về các khoa chuyên ngành từ ngày 10/4/2018 đến hết ngày 10/6/2018 (Khi nộp mang theo bản chính để đối chiếu).
Bước 2: Các khoa chuyên ngành tổng hợp danh sách sinh viên theo mẫu và gửi về khoa Ngoại ngữ đối với chứng chỉ tiếng Anh và khoa Toán đối với chứng chỉ Tin học.
Bước 3: Khoa Ngoại ngữ, khoa Toán  kiểm tra tính xác thực của kết quả thi với các đơn vị tổ chức thi.
Bước 4: Khoa Ngoại ngữ, khoa Toán tổng hợp danh sách trình Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp qua phòng Quản lý Đào tạo
Bước 5: Phòng Quản lý Đào tạo tổng hợp điều kiện tốt nghiệp, báo cáo Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp.

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo tới  các Khoa/Bộ môn, cố vấn học tập, trợ lý khoa, sinh viên khóa 5 được biết và thực hiện./.