THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo tổng kết công tác Đảng và kiểm tra đánh giá phân loại chất lượng Đảng viên năm 2016
Ngày đăng 23/12/2016 | 13:55 PM  | Lượt xem: 564

Tải Thông báo TẠI ĐÂY

Tải Hướng dẫn TẠI ĐÂY