THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo tuyển dụng Chuyên viên phòng Khoa học và Hợp tác
Ngày đăng 27/02/2018 | 13:49 PM  | Lượt xem: 3287

Học viện Chính sách và Phát triển cần tuyển dụng 02 chuyên viên phòng Khoa học và Hợp tác. 

Cụ thể tải TẠI ĐÂY