THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo: V/v kết quả điểm thi tuyển dụng viên chức năm 2016 của Học viện Chính sách và Phát triển
Ngày đăng 07/11/2016 | 11:15 AM  | Lượt xem: 1429

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Số: 101/TB-HVCSPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Kết quả điểm thi tuyển dụng viên chức năm 2016

của Học viện Chính sách và Phát triển

 

 

Trong ba ngày (từ ngày 28 đến 30/10/2016) Hội đồng thi tuyển viên chức Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức.

Căn cứ báo cáo kết quả chấm thi của Hội đồng thi tuyển viên chức, Học viện Chính sách và Phát triển thông báo một số nội dung sau:

     1. Thông báo kết quả điểm thi của các thí sinh tại kỳ thi tuyển viên chức (Bảng kết quả kèm theo).

     2. Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức nhận đơn xin phúc khảo của các thí sinh đối với các môn thi viết sau: Môn Kiến thức chung, môn Chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành, môn Thực hành chuyên môn nghiệp vụ (khối Phòng ban chức năng), môn Tin học và môn Tiếng anh.

  • Thời gian nhận đơn xin phúc khảo: Từ 8h00 phút ngày 07/11/2016 đến 17h00 phút ngày 18/11/2016, trong giờ hành chính (10 ngày làm việc).
  • Địa điểm nhận đơn xin phúc khảo: Phòng 506, Học viện Chính sách và Phát triển, Tòa nhà Bộ KH&ĐT, ngõ 7, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Ghi chú: Học viện Chính sách và Phát triển không nhận đơn xin phúc khảo gửi bằng thư điện tử, fax, telex. Thời gian đơn phúc khảo gửi qua đường bưu điện được xác định bằng thời gian theo dấu của bưu điện.

     Học viện Chính sách và Phát triển thông báo để các đơn vị và cá nhân liên quan biết./.

 

Xem chi tiết thông báo tại đây