THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo vv đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm học 2015-2016
Ngày đăng 14/09/2016 | 00:00 AM  | Lượt xem: 1185

Tải Thông báo TẠI ĐÂY Tải Nghị định 56/2015/NĐ-CP TẠI ĐÂY Tải Nghị định 29/2012/NĐ-CP TẠI ĐÂY Tải Luật Viên chức số 58/2010/QH12 TẠI ĐÂY

Tải Thông báo TẠI ĐÂY

Tải Nghị định 56/2015/NĐ-CP TẠI ĐÂY

Tải Nghị định 29/2012/NĐ-CP TẠI ĐÂY

Tải Luật Viên chức số 58/2010/QH12 TẠI ĐÂY