THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thư mời tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam 2016
Ngày đăng 23/11/2016 | 14:30 PM  | View count: 484

Thư mời tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam năm 2016
Nội dung:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc quốc gia WB, giám đốc khu vực IFC, chủ tịch Liên minh diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam đồng chủ trì "Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam năm 2016" với chủ đề "Nâng cao vai trò khu vực kinh tế tư nhân"
- thời gian: 7h30-12-30, thứ Hai ngày 05 tháng 12 năm 2016;
- Địa điểm: Khách sạn SHERATON Hà Nội, 11 Xuân Diệu, Hà Nội.
Cán bộ, giảng viên Học viện có nhu cầu tham gia đăng ký với: Đỗ Hoàng Anh, nghiên cứu viên phòng Khoa học và Hợp tác, sđt: 0968693286, email: hoanganhdo30@gmail.com hoặc dohoanganh@mpi.gov.vn trước 15h00 thứ Ba, ngày 29/11/2016. 

Chi tiết TẠI ĐÂY