THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học
Ngày đăng 04/08/2017 | 16:51 PM  | Lượt xem: 1284

Hướng tới kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Học viện Chính sách và Phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện sự chỉ đạo của Ban giám đốc để nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện Chính sách và Phát triển. Hội thảo khoa học với chủ đề: “ Nâng cao năng lực cùng chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học - Hướng tới mười năm ngày thành  lập Học viện Chính sách và Phát triển” dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu tháng 9/2017. Với mong muốn tạo một diễn đàn để các cán bộ, giảng viên, các chuyên gia trong và ngoài Học viện trình bày, trao đổi, thảo luận những kết quả cùng những kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục đào tạo đại học, Học viện Chính sách và Phát triển trân trọng kính mời các giảng viên, các nhà khoa học, các nhà quản lý….tham gia viết bài tham luận cho Hội thảo.
Thông tin chi tiết ở TẠI ĐÂY