THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2017-2018

Ngày đăng 13/11/2017 | 15:00 PM  | Lượt xem: 400
Tải Thông báo TẠI ĐÂY

Thông báo thi khảo sát chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên khóa 5 lần 2

Ngày đăng 16/11/2017 | 10:26 PM  | Lượt xem: 199
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Mẫu phiếu khảo sát Online Khảo sát ý kiến của Nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo của Học viện

Ngày đăng 16/11/2017 | 02:04 PM  | Lượt xem: 125
Tải mẫu phiếu khảo sát TẠI ĐÂY  

Thông báo nghỉ học ngày 20/11

Ngày đăng 15/11/2017 | 03:36 PM  | Lượt xem: 383
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Thông báo kết quả đánh giá phân loại cán bộ, viên chức và người LĐ năm học 2016-2017

Ngày đăng 07/11/2017 | 02:47 PM  | Lượt xem: 233
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH...

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học "Luận cứ khoa học cho việc hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ của Doanh nghiệp và của các Tổ chức tín dụng - Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho VN"

Ngày đăng 27/10/2017 | 09:32 AM  | Lượt xem: 721
Trong khuôn khổ của đề tài cấp Nhà nước “Luận cứ khoa học cho việc hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ của doanh nghiệp...

Chương trình Dự bị học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ

Ngày đăng 25/10/2017 | 08:39 AM  | Lượt xem: 892
Trong khuôn khổ hợp tác giữa APD - VCREME, Học viện Chính sách và Phát triển và Trung tâm Nghiên cứu Quản lý Kinh tế, quản trị...

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI TIẾNG ANH “APD ENGLISH STARS” TẠI HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Ngày đăng 20/10/2017 | 09:59 AM  | Lượt xem: 473
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Lịch học chính trị đầu khóa khóa 5, 6, 7

Ngày đăng 18/10/2017 | 03:48 PM  | Lượt xem: 393
Tải Lịch học TẠI ĐÂY

Thông báo danh sách sinh viên và lịch phát bằng tốt nghiệp đại học đợt 3 năm 2017

Ngày đăng 17/10/2017 | 09:48 AM  | Lượt xem: 356
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo các nội dung liên quan công tác tốt nghiệp đại học đợt 3 năm 2017 của Hoc viện, cụ...

Thông báo công khai đề cương chi tiết học phần bậc ĐH trên Cổng thông tin điện tử của Học viện

Ngày đăng 13/10/2017 | 04:25 PM  | Lượt xem: 435
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

Thông báo về việc tổ chức Tọa đàm: “Fintech and Regulation”

Ngày đăng 13/10/2017 | 02:59 PM  | Lượt xem: 657
Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo về việc tổ chức Tọa đàm: “Fintech and Regulation” ...

Thông báo mở thêm lớp học phần học kỳ I năm học 2016-2017 đợt 2

Ngày đăng 11/10/2017 | 04:41 PM  | Lượt xem: 479
   BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ     HỌC VIỆN    CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Số: 93/TB-HVCSPT ...

Thông báo hoãn thi kiểm tra trình độ Tin học IC3

Ngày đăng 09/10/2017 | 02:35 PM  | Lượt xem: 993
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Thông báo phiếu khảo sát chất lượng khối hành chính

Ngày đăng 06/10/2017 | 11:06 AM  | Lượt xem: 439
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ...

Thông báo về việc rà soát danh sách điểm quy đổi tiếng Anh năm học 2017-2018

Ngày đăng 05/10/2017 | 11:22 AM  | Lượt xem: 818
Phòng Quản lý đào tạo thông báo danh sách sinh viên quy đổi điểm tiếng Anh, t ải TẠI ĐÂY. Sinh viên có tên...

Mời tham dự Chuỗi hội thảo tập huấn về nghiên cứu và công bố quốc tế R123

Ngày đăng 04/10/2017 | 12:54 PM  | Lượt xem: 582
Nhằm hỗ trợ các nhà nghiên cứu, giảng viên và các nhà quản lý có thêm phương pháp và công cụ hữu ích...

Thông báo tin buồn

Ngày đăng 04/10/2017 | 10:25 AM  | Lượt xem: 439
     BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                 HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ...

Thông báo thi khảo sát chuẩn đầu ta Tin học cho sinh viên khóa 5

Ngày đăng 03/10/2017 | 03:28 PM  | Lượt xem: 493
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Thông Báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ 2018

Ngày đăng 03/10/2017 | 01:31 PM  | Lượt xem: 649
       Thông Báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ 2018        Triển khai công...