THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo khảo sát ý kiến của sinh viên về CL giảng dạy của giảng viên HKI

Ngày đăng 14/12/2017 | 08:56 AM  | Lượt xem: 586
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐÂU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN Số:115/TB-HVCSPT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...

Thời khóa biểu và lịch đăng ký tín chỉ HK II các khóa 6, 7, 8 hệ đại trà

Ngày đăng 13/12/2017 | 04:21 PM  | Lượt xem: 731
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN  ...

Kết quả thi khảo sát CĐR tiếng Anh K5 lần 2

Ngày đăng 08/12/2017 | 03:56 PM  | Lượt xem: 296
Tải TẠI ĐÂY

Đề xuất các hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2018

Ngày đăng 08/12/2017 | 08:11 AM  | Lượt xem: 236
Kính gửi: Các đơn vị thuộc Học viện Phòng Khoa học và Hợp hiện đang tổng hợp nhu cầu về các hoạt động xúc tiến đầu tư để trình Cục đầu tư nước...

Thông báo tuyển sinh đào tạo miễn phí và cơ hội làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng

Ngày đăng 07/12/2017 | 04:27 PM  | Lượt xem: 528
Thông tin chi tiết tải TẠI ĐÂY

Thông báo thay đổi lịch phục vụ bạn đọc tại Thư viện

Ngày đăng 01/12/2017 | 09:58 PM  | Lượt xem: 245
THÔNG BÁO V/v thay đổi lịch phục vụ bạn đọc tại Thư viện (Từ ngày 02 / 12 / 2017 đến ngày 13 / 01 / 2018)        Để đáp ứng...

Danh sách cán bộ, giảng viên coi thi HK I năm học 2017-2018

Ngày đăng 01/12/2017 | 02:09 PM  | Lượt xem: 454
Tải Danh sách TẠI ĐÂY

Thông báo tổng kết công tác Đảng và phân loại Đảng viên năm 2017

Ngày đăng 01/12/2017 | 09:19 AM  | Lượt xem: 187
ĐẢNG ỦY CƠ QUAN BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN * Số: 41-TB/ĐUHVCS&PT ...

Danh sách phòng thi chuẩn đầu ra tiếng Anh

Ngày đăng 23/11/2017 | 10:47 AM  | Lượt xem: 748
Tải TẠI ĐÂY

Thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2017-2018

Ngày đăng 13/11/2017 | 03:00 PM  | Lượt xem: 845
Tải Thông báo TẠI ĐÂY

Thông báo thi khảo sát chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên khóa 5 lần 2

Ngày đăng 16/11/2017 | 10:26 PM  | Lượt xem: 550
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Mẫu phiếu khảo sát Online Khảo sát ý kiến của Nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo của Học viện

Ngày đăng 16/11/2017 | 02:04 PM  | Lượt xem: 324
Tải mẫu phiếu khảo sát TẠI ĐÂY  

Thông báo nghỉ học ngày 20/11

Ngày đăng 15/11/2017 | 03:36 PM  | Lượt xem: 620
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Thông báo kết quả đánh giá phân loại cán bộ, viên chức và người LĐ năm học 2016-2017

Ngày đăng 07/11/2017 | 02:47 PM  | Lượt xem: 516
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH...

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học "Luận cứ khoa học cho việc hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ của Doanh nghiệp và của các Tổ chức tín dụng - Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho VN"

Ngày đăng 27/10/2017 | 09:32 AM  | Lượt xem: 1032
Trong khuôn khổ của đề tài cấp Nhà nước “Luận cứ khoa học cho việc hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ của doanh nghiệp...

Chương trình Dự bị học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ

Ngày đăng 25/10/2017 | 08:39 AM  | Lượt xem: 1382
Trong khuôn khổ hợp tác giữa APD - VCREME, Học viện Chính sách và Phát triển và Trung tâm Nghiên cứu Quản lý Kinh tế, quản trị...

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI TIẾNG ANH “APD ENGLISH STARS” TẠI HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Ngày đăng 20/10/2017 | 09:59 AM  | Lượt xem: 538
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Lịch học chính trị đầu khóa khóa 5, 6, 7

Ngày đăng 18/10/2017 | 03:48 PM  | Lượt xem: 454
Tải Lịch học TẠI ĐÂY

Thông báo danh sách sinh viên và lịch phát bằng tốt nghiệp đại học đợt 3 năm 2017

Ngày đăng 17/10/2017 | 09:48 AM  | Lượt xem: 422
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo các nội dung liên quan công tác tốt nghiệp đại học đợt 3 năm 2017 của Hoc viện, cụ...

Thông báo công khai đề cương chi tiết học phần bậc ĐH trên Cổng thông tin điện tử của Học viện

Ngày đăng 13/10/2017 | 04:25 PM  | Lượt xem: 495
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...