THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Danh sách sv các lớp chuyên ngành khóa 8 tính đến ngày 21 tháng 9

Ngày đăng 21/09/2017 | 16:53 PM  | Lượt xem: 186
TẢI DANH SÁCH TẠI ĐÂY

Thông báo thu học phí học kỳ I năm học 2017-2018

Ngày đăng 21/09/2017 | 04:35 PM  | Lượt xem: 793
  HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH & PHÁT TRIỂN PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH   ...

Thông báo phân loại cán bộ, viên chức

Ngày đăng 20/09/2017 | 10:12 AM  | Lượt xem: 160
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH...

Thông báo hòm thư góp ý đối với sinh viên

Ngày đăng 14/09/2017 | 04:27 PM  | Lượt xem: 251
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN  Số: 81/TB-HVCSPT CỘNG HOÀ XÃ...

Thông báo hướng dẫn thành lập Ban LL Cựu sinh viên

Ngày đăng 14/09/2017 | 10:19 AM  | Lượt xem: 218
Tải Thông báo TẠI ĐÂY Tải Mẫu phiếu khảo sát TẠI ĐÂY

Kết quả thi TOEIC Placement ngày 07 tháng 9 năm 2017

Ngày đăng 12/09/2017 | 10:50 AM  | Lượt xem: 330
Tải TẠI ĐÂY Sinh viên nộp Đơn xin quy đổi về khoa Ngoại ngữ trước Thứ Năm, ngày 14/9/2017. Khoa Ngoại ngữ rà soát, gửi danh sách về...

Thông báo lịch đăng ký tín chỉ khóa 8

Ngày đăng 12/09/2017 | 04:15 PM  | Lượt xem: 516
   BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ     HỌC VIỆN    CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Số:...

Thông báo nhận thẻ phát hành lại của NH Seabank

Ngày đăng 11/09/2017 | 11:06 AM  | Lượt xem: 283
  HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH   CỘNG...

Thời khóa biểu và danh sách phân lớp tiếng anh khóa 8

Ngày đăng 09/09/2017 | 10:34 PM  | Lượt xem: 1344
Tải Thời khóa biểu TẠI ĐÂY Tải Danh sách phân lớp TẠI ĐÂY

Xây dựng, đăng ký kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong năm học 2017-2018

Ngày đăng 08/09/2017 | 02:58 PM  | Lượt xem: 314
       Phòng Khoa học – Hợp tác đề nghị các Khoa quản lý sinh viên thực hiện việc xây dựng kế hoạch hoạt động nghiên cứu...

Lập kế hoạch hoạt động NCKH năm 2018 đối với cán bộ, giảng viên

Ngày đăng 08/09/2017 | 03:09 PM  | Lượt xem: 304
         Để có căn cứ lập Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học cho năm 2018 đối với cán bộ giảng viên của Học viện Chính sách...

Quy định về quản lý hoạt động KH và CN của Học viện CS và PT

Ngày đăng 08/09/2017 | 11:09 AM  | Lượt xem: 135
Ngày 10/8/2017, Giám đốc Học viện ký Quyết định số 500/QĐ-HVCSPT ban hành Quy định về Quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ tại Học viện...

Thư mời tham dự Hội thảo khoa học quốc gia: "Xu hướng phát triển của lao động trong các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam"

Ngày đăng 08/09/2017 | 08:21 AM  | Lượt xem: 349
Ban tổ chức trân trọng kính mời Ông/Bà tới dự Hội thảo khoa học quốc gia "Xu hướng phát triển của lao động trong các loại hình doanh nghiệp ở...

Nafosted - Thông báo tiếp nhận hồ sơ nghiên cứu cơ bản bắt đầu thực hiện từ năm 2018 đợt I

Ngày đăng 08/09/2017 | 08:04 AM  | Lượt xem: 277
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia công bố tiếp nhận hồ sơ đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội...

Thông báo thay đổi giảng đường và mở thêm lớp học phần

Ngày đăng 06/09/2017 | 04:54 PM  | Lượt xem: 292
   BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ     HỌC VIỆN    CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Số:...

Quy định quy đổi điểm tiếng Anh file word

Ngày đăng 06/09/2017 | 10:12 AM  | Lượt xem: 275
Tải TẠI ĐÂY

Kết quả thi TOEIC Placement khóa 8

Ngày đăng 05/09/2017 | 01:51 PM  | Lượt xem: 1198
Tải TẠI ĐÂY

Thông báo lịch quy đổi điểm học phần tiếng Anh KHI đối với K8

Ngày đăng 05/09/2017 | 11:32 AM  | Lượt xem: 441
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Số:  74/TB-HVCSPT CỘNG HOÀ...

Quy định Quy đổi điểm tiếng Anh

Ngày đăng 05/09/2017 | 11:29 AM  | Lượt xem: 507
Tải Quy định TẠI ĐÂY

Thông báo lịch thi phân loại đầu vào tiếng anh đợt 2 khóa 8

Ngày đăng 05/09/2017 | 11:01 AM  | Lượt xem: 282
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...