THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo chậm lương tháng 01/2018

Ngày đăng 15/01/2018 | 09:58 AM  | Lượt xem: 267
 Hiện nay, do chưa có Quyết định phân bổ và giao dự toán Ngân sách năm 2018 của Bộ, nên việc trả lương tháng 01/2018 cho cán...

Thông báo vv tổ chức thi tiếng Anh bài thi TOEIC của Viện Kháo thí giáo dục Hoa Kỳ - ETS đợt 1 năm 2018

Ngày đăng 15/01/2018 | 08:43 AM  | Lượt xem: 1148
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Thông báo hủy lớp học phần học kỳ II năm học 2017-2018

Ngày đăng 11/01/2018 | 04:38 PM  | Lượt xem: 428
   BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ     HỌC VIỆN    CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Số: 03/HVCSPT-ĐT ...

Thông bảo mở lớp và lịch đăng ký học phần thực tập TN học kỳ II năm học 2017-2018 cho khóa 5 hệ đại trà

Ngày đăng 10/01/2018 | 08:49 AM  | Lượt xem: 542
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN   ...

Thông báo thay đổi giảng đường và bổ sung thời gian đăng ký các lớp học phần học kỳ II

Ngày đăng 08/01/2018 | 03:55 PM  | Lượt xem: 2219
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN   ...

Quyết định ban hành Quy chế thu chi nội bộ

Ngày đăng 04/01/2018 | 04:07 PM  | Lượt xem: 659
Ngày 28/12/2017, Giám đốc đã ký Quyết định số 959/QĐ-HVCSPT ban hành Quy chế thu chi nội bộ để thay thế Quyết định số 519/QĐ-HVCSPT ngày 19/10/2015. ...

Thông báo tin buồn

Ngày đăng 01/01/2018 | 01:00 PM  | Lượt xem: 1603
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo tin buồn: Bà Nguyễn Thị Phiên, sinh năm 1939, là mẹ đẻ của bà Nguyễn...

Thông báo hủy lớp học phần học kỳ 2, năm học 2017-2018

Ngày đăng 02/01/2018 | 10:47 AM  | Lượt xem: 680
   BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ     HỌC VIỆN    CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Số: 123/TB-HVCSPT ...

Thông báo hủy đăng ký các lớp học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học của các sinh viên khoá 7

Ngày đăng 22/12/2017 | 04:11 PM  | Lượt xem: 7601
Hiện nay một số sinh viên khoá 7 của các chuyên ngành: Đấu thầu; Kinh tế đối ngoại; Quản lý công đã đăng ký sai vào các...

Kế hoạch thực tập cuối khóa, học các môn bổ sung hoặc bảo vệ khóa luận TN của sv K5

Ngày đăng 22/12/2017 | 10:23 AM  | Lượt xem: 7932
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN  CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Thời khóa biểu và lịch đăng ký tín chỉ HK II các khóa 6, 7, 8 hệ đại trà

Ngày đăng 13/12/2017 | 04:21 PM  | Lượt xem: 2667
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN  ...

Thông báo đổi ca thi ngày 23/12/2017

Ngày đăng 20/12/2017 | 10:47 AM  | Lượt xem: 3965
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...

Thông báo thay đổi lịch đăng ký tín chỉ khóa 8

Ngày đăng 20/12/2017 | 09:54 AM  | Lượt xem: 9615
Phòng Quản lý đào tạo thông báo thay đổi lịch Đăng ký tín chỉ đối với sinh viên khóa 8 như sau: Thời gian đăng ký: Từ...

Thông báo vv Quy đổi điểm các học phần tiếng Anh và học phần Tin học đại cương học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

Ngày đăng 19/12/2017 | 04:38 PM  | Lượt xem: 3900
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Thông báo khảo sát ý kiến của sinh viên về CL giảng dạy của giảng viên HKI

Ngày đăng 14/12/2017 | 08:56 AM  | Lượt xem: 9999
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐÂU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN Số:115/TB-HVCSPT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...

Kết quả thi khảo sát CĐR tiếng Anh K5 lần 2

Ngày đăng 08/12/2017 | 03:56 PM  | Lượt xem: 425
Tải TẠI ĐÂY

Đề xuất các hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2018

Ngày đăng 08/12/2017 | 08:11 AM  | Lượt xem: 483
Kính gửi: Các đơn vị thuộc Học viện Phòng Khoa học và Hợp hiện đang tổng hợp nhu cầu về các hoạt động xúc tiến đầu tư để trình Cục đầu tư nước...

Thông báo tuyển sinh đào tạo miễn phí và cơ hội làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng

Ngày đăng 07/12/2017 | 04:27 PM  | Lượt xem: 724
Thông tin chi tiết tải TẠI ĐÂY

Thông báo thay đổi lịch phục vụ bạn đọc tại Thư viện

Ngày đăng 01/12/2017 | 09:58 PM  | Lượt xem: 330
THÔNG BÁO V/v thay đổi lịch phục vụ bạn đọc tại Thư viện (Từ ngày 02 / 12 / 2017 đến ngày 13 / 01 / 2018)        Để đáp ứng...

Danh sách cán bộ, giảng viên coi thi HK I năm học 2017-2018

Ngày đăng 01/12/2017 | 02:09 PM  | Lượt xem: 662
Tải Danh sách TẠI ĐÂY