THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo lịch trả hồ sơ tốt nghiệp năm 2018 đợt 2

Ngày đăng 18/07/2018 | 11:08 AM  | Lượt xem: 216
  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   HỌC VIỆN    CHÍNH SÁCH VÀ PHÁ T TRIỂN ...

Thông báo xét tuyển ĐH chính quy đợt 1 chương trình Chất lượng cao khoa Đào tạo quốc tế

Ngày đăng 17/07/2018 | 03:45 PM  | Lượt xem: 394
             BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỌC VIỆN ...

Thông báo xét tuyển vào Đại học chính quy năm 2018

Ngày đăng 13/07/2018 | 09:27 AM  | Lượt xem: 10387
  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH...

Thông báo cử cán bộ, giảng viên tham gia tư vấn xét tuyển Đại học đợt 2 tại Đại học Bách Khoa

Ngày đăng 09/07/2018 | 09:08 AM  | Lượt xem: 296
       THÔNG BÁO V/v Cử cán bộ, giảng viên tham gia công tác tư vấn xét tuyển đại học đợt 2 năm 2018 tại Đại học...

Tổng hợp nhu cầu về các hoạt động xúc tiền đầu tư năm 2019

Ngày đăng 04/07/2018 | 05:04 PM  | Lượt xem: 296
Cục đầu tư nước ngoài đang tổng hợp nhu cầu kinh phí để thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Kế hoạch...

Thông báo quy đổi điểm tiếng Anh, Tin học đợt 3 năm 2018

Ngày đăng 03/07/2018 | 09:01 AM  | Lượt xem: 615
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN            CỘNG...

Thư mời Hội thảo tham vấn " Điều tra doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam"

Ngày đăng 02/07/2018 | 03:09 PM  | Lượt xem: 293
Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo tham vấn " Điều tra doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam" có sự trình bày của...

Đăng ký Đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học năm 2019

Ngày đăng 28/06/2018 | 02:22 PM  | Lượt xem: 306
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN PHÒNG KHOA HỌC-HỢP TÁC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Danh sách phân xe đối với sinh viên đi học Quốc phòng và An Ninh

Ngày đăng 28/06/2018 | 02:18 PM  | Lượt xem: 3222
Ngày 01/7/2018, Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng đưa sinh viên đi học Quốc phòng an ninh tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh...

Danh sách cán bộ giảng viên coi thi khóa 5 đợt 4

Ngày đăng 27/06/2018 | 11:18 AM  | Lượt xem: 211
Tải Danh sách TẠI ĐÂY

Lịch thi khóa 5 đợt 1

Ngày đăng 27/06/2018 | 11:11 AM  | Lượt xem: 164
Tải Lịch thi TẠI ĐÂY

Dự thảo Quy định về quản lý hoạt động KH&CN tại Học viện Chính sách và Phát triển.

Ngày đăng 26/06/2018 | 09:25 AM  | Lượt xem: 256
     Căn cứ vào thực tế sau khi Học viện thực hiện việc tự đánh giá theo yêu cầu phục vụ của kiểm định chất lượng, được sự chỉ đạo của Ban...

Thông báo hủy một số lớp học phần học kỳ III năm học 2017-2018 (Học kỳ hè)

Ngày đăng 18/06/2018 | 09:25 AM  | Lượt xem: 496
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN  ...

Thư mời tham dự Hội thảo về Định hướng xây dựng Kinh tế số Việt Nam

Ngày đăng 18/06/2018 | 08:02 AM  | Lượt xem: 442
Trong khuôn khổ hợp tác với Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo "Định hướng xây dựng kinh tế số Việt Nam" nhằm giúp...

Thông báo vv mở bổ sung học phần học kì III năm học 2017 - 2018 (học kì hè)

Ngày đăng 14/06/2018 | 04:33 PM  | Lượt xem: 456
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN ...

Thông báo thay đổi tài khoản giao dịch tại Kho bạc Nhà nước Ba Đình

Ngày đăng 11/06/2018 | 10:05 AM  | Lượt xem: 422
Căn cứ Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính vv hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ...

Thông báo trích 02 ngày lương quyên góp, ủng hộ các Quỹ xã hội từ thiện năm 2018

Ngày đăng 06/06/2018 | 03:23 PM  | Lượt xem: 370
Thực hiện nội dung Công văn số 52/CV-CĐBKHĐT ngày 04/6/2018 của Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quyên góp, ủng hộ các Quỹ xã hội...

Thông báo thời khóa biểu các lớp học phần bổ sung cho sinh viên Khóa 5 Học kỳ II năm học 2017 – 2018 - Đợt 2

Ngày đăng 01/06/2018 | 04:13 PM  | Lượt xem: 703
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN  ...

Thông báo thời khóa biểu học kỳ III năm học 2017-2018 (học kỳ hè) các khóa 6,7 hệ đại trà

Ngày đăng 31/05/2018 | 10:36 AM  | Lượt xem: 2138
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN ...

Tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức về Cách mạng công nghiệp 4.0

Ngày đăng 28/05/2018 | 04:57 PM  | Lượt xem: 530
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi d ưỡng công chức, viên chức năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tưu, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch tổ chức Lớp...