THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo hủy một số lớp học phần học kỳ III năm học 2017-2018 (Học kỳ hè)

Ngày đăng 18/06/2018 | 09:25 AM  | Lượt xem: 163
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN  ...

Thư mời tham dự Hội thảo về Định hướng xây dựng Kinh tế số Việt Nam

Ngày đăng 18/06/2018 | 08:02 AM  | Lượt xem: 118
Trong khuôn khổ hợp tác với Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo "Định hướng xây dựng kinh tế số Việt Nam" nhằm giúp...

Thông báo vv mở bổ sung học phần học kì III năm học 2017 - 2018 (học kì hè)

Ngày đăng 14/06/2018 | 04:33 PM  | Lượt xem: 280
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN ...

Thông báo thay đổi tài khoản giao dịch tại Kho bạc Nhà nước Ba Đình

Ngày đăng 11/06/2018 | 10:05 AM  | Lượt xem: 261
Căn cứ Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính vv hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ...

Thông báo trích 02 ngày lương quyên góp, ủng hộ các Quỹ xã hội từ thiện năm 2018

Ngày đăng 06/06/2018 | 03:23 PM  | Lượt xem: 247
Thực hiện nội dung Công văn số 52/CV-CĐBKHĐT ngày 04/6/2018 của Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quyên góp, ủng hộ các Quỹ xã hội...

Thông báo thời khóa biểu các lớp học phần bổ sung cho sinh viên Khóa 5 Học kỳ II năm học 2017 – 2018 - Đợt 2

Ngày đăng 01/06/2018 | 04:13 PM  | Lượt xem: 587
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN  ...

Thông báo thời khóa biểu học kỳ III năm học 2017-2018 (học kỳ hè) các khóa 6,7 hệ đại trà

Ngày đăng 31/05/2018 | 10:36 AM  | Lượt xem: 1954
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN ...

Tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức về Cách mạng công nghiệp 4.0

Ngày đăng 28/05/2018 | 04:57 PM  | Lượt xem: 332
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi d ưỡng công chức, viên chức năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tưu, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch tổ chức Lớp...

Thông báo kế hoạch học GDQP-AN của sinh viên K7 hệ CLC và K8 hệ đại trà

Ngày đăng 28/05/2018 | 09:07 AM  | Lượt xem: 401
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Thông báo mở tăng cường các lớp học phần bổ sung HKII năm học 2017-2018 đợt 2

Ngày đăng 25/05/2018 | 02:45 PM  | Lượt xem: 469
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN  ...

Giấy mời tham dự Hội nghị " Triển khai Nghị quyết 19 -2018 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh"

Ngày đăng 23/05/2018 | 04:26 PM  | Lượt xem: 251
Giấy mời tham dự Hội nghị " Triển khai Nghị quyết 19 -2018 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh" Thời gian: 08h30 - 11h45, thứ Năm, ngày...

Thông báo khảo sát ý kiến nhận xét của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên HK2

Ngày đăng 21/05/2018 | 03:36 PM  | Lượt xem: 3497
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐÂU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN Số: 48/TB-HVCSPT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...

Kế hoạch công tác tuần 21 (Từ ngày 21/05 đến ngày 27/05/2018)

Ngày đăng 18/05/2018 | 04:44 PM  | Lượt xem: 295
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 21                 ...

Thông báo lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa 5

Ngày đăng 18/05/2018 | 08:51 AM  | Lượt xem: 378
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN  ...

Danh sách cán bộ, giảng viên coi thi học kỳ II năm học 2017-2018

Ngày đăng 17/05/2018 | 08:27 AM  | Lượt xem: 575
Ban Giám đốc ký Quyết định số 283/QĐ-HVCSPT về việc thành lập Hội đồng và danh sách cán bộ, giảng viên tham gia công tác tổ chức thi...

Kế hoạch công tác tuần 20 (Từ ngày 14/05 đến ngày 20/05/2018)

Ngày đăng 11/05/2018 | 03:00 PM  | Lượt xem: 401
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 20                 ...

Thông báo lịch thi học kỳ II năm học 2017-2018

Ngày đăng 08/05/2018 | 08:30 AM  | Lượt xem: 1127
Tải Thông báo TẠI ĐÂY

Kế hoạch công tác tuần 19 (Từ ngày 07/5 đến ngày 13/5/2018)

Ngày đăng 05/05/2018 | 09:45 PM  | Lượt xem: 373
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 19    STT Nội dung Đơn vị thực hiện Thời gian thực hiện 1 ...

Thư mời viết bài tham dự hội thảo khoa học quốc tế “Thương mại và phân phối”

Ngày đăng 03/05/2018 | 10:05 AM  | Lượt xem: 672
Thư mời viết bài tham dự hội thảo khoa học quốc tế “Thương mại và phân phối” Kính gửi: Quý nhà khoa học, quý chuyên...

Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2019

Ngày đăng 03/05/2018 | 09:52 AM  | Lượt xem: 706
Để chuẩn bị xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2019 và dự toán chi sự nghiệp môi trường năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ KHGDTN&MT hướng dẫn...