THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo v/v mở tăng cường các lớp học phần bổ sung và điều chỉnh thời gian giảng dạy các học phần tốt nghiệp

Ngày đăng 18/04/2018 | 10:33 AM  | Lượt xem: 779
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN   ...

Thông báo kết quả tuyển dụng chuyên viên phòng Khoa học và Hợp tác

Ngày đăng 16/04/2018 | 11:06 AM  | Lượt xem: 308
Tải TẠI ĐÂY

Thông báo tuyển dụng của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam

Ngày đăng 10/04/2018 | 04:19 PM  | Lượt xem: 428
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Để phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) tuyển dụng các vị trí sau: Nhân viên...

Thông báo thời khóa biểu và lịch đăng ký tín chỉ các học phần tốt nghiệp Học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 cho khóa 4,5 hệ đại trà

Ngày đăng 28/03/2018 | 02:14 PM  | Lượt xem: 549
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN   ...

Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 1 năm 2018

Ngày đăng 09/04/2018 | 09:48 AM  | Lượt xem: 378
Ngày 13/3/2018, Giám đốc Học viện ký Quyết định số 116/QĐ-HVCSPT vv công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 1 năm 2018 đối với 10 sinh viên.  Tải...

Quyết định ban hành Quy chế thu chi nội bộ

Ngày đăng 04/01/2018 | 04:07 PM  | Lượt xem: 1061
Ngày 28/12/2017, Giám đốc đã ký Quyết định số 959/QĐ-HVCSPT ban hành Quy chế thu chi nội bộ để thay thế Quyết định số 519/QĐ-HVCSPT ngày 19/10/2015. ...

Thông báo nộp chứng chỉ tiếng Anh, Tin học đối với sinh viên khóa 5

Ngày đăng 05/04/2018 | 02:37 PM  | Lượt xem: 622
Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018; Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-HVCSPT ngày 19/12/2017 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển...

Quy định Tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện Chính sách và Phát triển

Ngày đăng 02/04/2018 | 05:23 PM  | Lượt xem: 460
Quy định Tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện Chính sách và Phát triển Tải tại...

Thông báo về việc nghỉ học một số lớp học phần từ ngày 02 - 06/04/2018

Ngày đăng 02/04/2018 | 10:11 AM  | Lượt xem: 319
THÔNG BÁO Về việc nghỉ học một số lớp học phần từ ngày 02 – 06/04/2018   Theo Kế hoạch kiểm định chất lượng đào tạo, đoàn chuyên gia sẽ...

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC MỘT SỐ LỚP HỌC PHẦN CHIỀU THỨ 3 NGÀY 3/4/2018

Ngày đăng 03/04/2018 | 09:34 AM  | Lượt xem: 370
Theo Kế hoạch kiểm định chất lượng đào tạo, một số cán bộ, giảng viên tham gia phỏng vấn vào chiều Thứ 3 ngày 3/4/2018 theo lịch chung. Học viện Chính...

Quyết định về việc Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Học viện Chính sách và Phát triển

Ngày đăng 30/03/2018 | 01:47 PM  | Lượt xem: 307
Quyết định ( Tải tại đây )

Lịch trình khảo sát chính thức của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài tại Học viện chính sách và phát triển

Ngày đăng 29/03/2018 | 02:20 PM  | Lượt xem: 404
Lịch trình khảo sát chính thức ( Tải tại đây )

Thông báo vv nghỉ học một số lớp học phần ngày 30/3/2018

Ngày đăng 28/03/2018 | 05:03 PM  | Lượt xem: 671
Thực hiện kế hoạch kiểm định chất lượng đào tạo, đoàn chuyên gia sẽ đến làm việc tại Học viện từ ngày 02/4/2018 đến ngày 07/4/2018, Giám đốc Học...

Học bổng thạc sỹ tại Hàn Quốc và Nhật Bản 2018

Ngày đăng 27/03/2018 | 09:50 AM  | Lượt xem: 1126
Học bổng thạc sỹ tại Hàn Quốc và Nhật Bản 2018 Học bổng thạc sỹ tại Hàn Quốc "Regulation Management for Economic Development" từ 01/8/2018-27/12/2019 ...

Thông báo đi làm thứ Bảy và Chủ nhật để chuẩn bị đánh giá ngoài

Ngày đăng 23/03/2018 | 03:26 PM  | Lượt xem: 395
Tải Thông báo TẠI ĐÂY

Thông báo vv tập huấn kiến thức PL và huấn luyện nghiệp vụ về PCCC

Ngày đăng 22/03/2018 | 10:08 AM  | Lượt xem: 277
Kính gửi: Các đơn vị thuộc Học viện Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Học viện về việc tổ chức lớp tập huấn kiến thức pháp luật và huấn luyện nghiệp vụ về...

Quyết định phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2018 của Học viện

Ngày đăng 16/03/2018 | 08:29 AM  | Lượt xem: 459
Tải TẠI ĐÂY