THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Kế hoạch công tác tuần 21 (Từ ngày 21/05 đến ngày 27/05/2018)

Ngày đăng 18/05/2018 | 16:44 PM  | Lượt xem: 128
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 21                 ...

Thông báo lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa 5

Ngày đăng 18/05/2018 | 08:51 AM  | Lượt xem: 148
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN  ...

Danh sách cán bộ, giảng viên coi thi học kỳ II năm học 2017-2018

Ngày đăng 17/05/2018 | 08:27 AM  | Lượt xem: 257
Ban Giám đốc ký Quyết định số 283/QĐ-HVCSPT về việc thành lập Hội đồng và danh sách cán bộ, giảng viên tham gia công tác tổ chức thi...

Kế hoạch công tác tuần 20 (Từ ngày 14/05 đến ngày 20/05/2018)

Ngày đăng 11/05/2018 | 03:00 PM  | Lượt xem: 252
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 20                 ...

Thông báo lịch thi học kỳ II năm học 2017-2018

Ngày đăng 08/05/2018 | 08:30 AM  | Lượt xem: 837
Tải Thông báo TẠI ĐÂY

Kế hoạch công tác tuần 19 (Từ ngày 07/5 đến ngày 13/5/2018)

Ngày đăng 05/05/2018 | 09:45 PM  | Lượt xem: 302
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 19    STT Nội dung Đơn vị thực hiện Thời gian thực hiện 1 ...

Thư mời viết bài tham dự hội thảo khoa học quốc tế “Thương mại và phân phối”

Ngày đăng 03/05/2018 | 10:05 AM  | Lượt xem: 373
Thư mời viết bài tham dự hội thảo khoa học quốc tế “Thương mại và phân phối” Kính gửi: Quý nhà khoa học, quý chuyên...

Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2019

Ngày đăng 03/05/2018 | 09:52 AM  | Lượt xem: 361
Để chuẩn bị xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2019 và dự toán chi sự nghiệp môi trường năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ KHGDTN&MT hướng dẫn...

Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế CIEMB 2018

Ngày đăng 02/05/2018 | 07:52 AM  | Lượt xem: 638
Kính gửi các nhà khoa học, Hội thảo Quốc tế lần thứ nhất về Các vấn đề đương đại trong Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh (1st CIEMB 2018) sẽ diễn ra tại...

HỌC BỔNG CHO CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TẠI ẤN ĐỘ

Ngày đăng 27/04/2018 | 08:46 AM  | Lượt xem: 252
Đại sứ quán Ấn Độ thông báo 20 suất học bổng cho chương trình sau Đại học về Thương mại quốc tế, cụ thể như sau: Học bổng: Học bổng toàn phần gồm vé...

Thông báo v/v mở tăng cường các lớp học phần bổ sung và điều chỉnh thời gian giảng dạy các học phần tốt nghiệp

Ngày đăng 18/04/2018 | 10:33 AM  | Lượt xem: 1004
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN   ...

Thông báo kết quả tuyển dụng chuyên viên phòng Khoa học và Hợp tác

Ngày đăng 16/04/2018 | 11:06 AM  | Lượt xem: 488
Tải TẠI ĐÂY

Thông báo tuyển dụng của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam

Ngày đăng 10/04/2018 | 04:19 PM  | Lượt xem: 575
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Để phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) tuyển dụng các vị trí sau: Nhân viên...

Thông báo thời khóa biểu và lịch đăng ký tín chỉ các học phần tốt nghiệp Học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 cho khóa 4,5 hệ đại trà

Ngày đăng 28/03/2018 | 02:14 PM  | Lượt xem: 619
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN   ...

Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 1 năm 2018

Ngày đăng 09/04/2018 | 09:48 AM  | Lượt xem: 491
Ngày 13/3/2018, Giám đốc Học viện ký Quyết định số 116/QĐ-HVCSPT vv công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đợt 1 năm 2018 đối với 10 sinh viên.  Tải...

Quyết định ban hành Quy chế thu chi nội bộ

Ngày đăng 04/01/2018 | 04:07 PM  | Lượt xem: 1142
Ngày 28/12/2017, Giám đốc đã ký Quyết định số 959/QĐ-HVCSPT ban hành Quy chế thu chi nội bộ để thay thế Quyết định số 519/QĐ-HVCSPT ngày 19/10/2015. ...

Thông báo nộp chứng chỉ tiếng Anh, Tin học đối với sinh viên khóa 5

Ngày đăng 05/04/2018 | 02:37 PM  | Lượt xem: 713
Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018; Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-HVCSPT ngày 19/12/2017 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển...

Quy định Tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện Chính sách và Phát triển

Ngày đăng 02/04/2018 | 05:23 PM  | Lượt xem: 630
Quy định Tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện Chính sách và Phát triển Tải tại...

Thông báo về việc nghỉ học một số lớp học phần từ ngày 02 - 06/04/2018

Ngày đăng 02/04/2018 | 10:11 AM  | Lượt xem: 356
THÔNG BÁO Về việc nghỉ học một số lớp học phần từ ngày 02 – 06/04/2018   Theo Kế hoạch kiểm định chất lượng đào tạo, đoàn chuyên gia sẽ...

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC MỘT SỐ LỚP HỌC PHẦN CHIỀU THỨ 3 NGÀY 3/4/2018

Ngày đăng 03/04/2018 | 09:34 AM  | Lượt xem: 412
Theo Kế hoạch kiểm định chất lượng đào tạo, một số cán bộ, giảng viên tham gia phỏng vấn vào chiều Thứ 3 ngày 3/4/2018 theo lịch chung. Học viện Chính...