THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Góp ý Dự thảo Quy chế Thu chi nội bộ.

;

Chương trình học bổng Lãnh đạo trẻ Việt Nam 2017

;

Thư mời tham dự diễn đàn "Tăng cường hợp tác công nghiệp Việt Nam - Nhật Bản hướng tới thực hiện hiệu quả Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực"

;

Cuộc thi Olympic Toán học sinh viên tại Học viện Chính sách và Phát triển

;

Danh sách sinh viên khóa 4 thực tập tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

;

Hội thảo giới thiệu học bổng Thạc sĩ tại Đại học Seoul 2017

;

Viện đào tạo nhân lực Vietnam Bankers thông báo tuyển sinh chương trình Thực tập sinh ngân hàng

;

Thông báo thời khóa biểu và lịch đăng ký tin chỉ học kỳ II năm học 2016 - 2017

;

Kế hoạch triển khai chuyên đề thực tế đối với khóa 5, 6

;

Thông báo đăng ký lịch học tín chỉ học kỳ II, năm học 2016-2017

;

Thông báo tổng kết công tác Đảng và kiểm tra đánh giá phân loại chất lượng Đảng viên năm 2016

;

Thông báo: V/v kết quả điểm thi tuyển dụng viên chức năm 2016 của Học viện Chính sách và Phát triển

;

Quy chế hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của Học viện

;

Thông báo lịch thi tuyển viên chức của Học viện Chính sách và Phát triển

;

Thông báo vv đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm học 2015-2016

Tải Thông báo TẠI ĐÂY Tải Nghị định 56/2015/NĐ-CP TẠI ĐÂY Tải Nghị định 29/2012/NĐ-CP TẠI ĐÂY Tải Luật Viên chức số 58/2010/QH12 TẠI ĐÂY;

Thông báo lùi thời gian thi tuyển viên chức năm 2016 của Học viện Chính sách và Phát triển

Tải Thông báo TẠI ĐÂY;

Thông báo tuyển dụng giảng viên Ngoại ngữ

Tải Thông báo TẠI ĐÂY;

Thông báo tuyển giảng viên Ngoại ngữ và Kế hoạch phát triển của Học viện Chính sách và Phát triển

Tải Thông báo TẠI ĐÂY;

Thông báo điểm trúng tuyển theo ngành/chuyên ngành năm 2016

Tải Thông báo TẠI ĐÂY;

- Thông báo V/v tuyển dụng Giảng viên của Học viện Chính sách và Phát triển [23/5/2016]

    Học viện Chính sách và Phát triển có nhu cầu tuyển dụng 02 Giảng viên cơ hữu dạng hợp đồng lao động cho Khoa Đào tạo quốc tế. Chi tiết cụ thể như sau (tải chi tiết thông báo tại đây);