THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo tham dự Hội thảo của Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh

;

Viện đào tạo nhân lực Vietnam Bankers thông báo tuyển sinh chương trình Thực tập sinh ngân hàng

;

Thông báo thời khóa biểu và lịch đăng ký tin chỉ học kỳ II năm học 2016 - 2017

;

Kế hoạch triển khai chuyên đề thực tế đối với khóa 5, 6

;

Thông báo đăng ký lịch học tín chỉ học kỳ II, năm học 2016-2017

;

Thông báo tọa đàm "Thái độ quyết định số phận"

;

Thông báo tổng kết công tác Đảng và kiểm tra đánh giá phân loại chất lượng Đảng viên năm 2016

;

Thông báo không thay đổi lịch thi khóa 4, 5, 6, và 7 năm học 2016-2017

;

Danh sách cán bộ coi thi học kỳ I năm học 2016 - 2017

;

Thư mời tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam 2016

;

Thông báo lịch thi học kỳ I khóa 7

;

Thông báo nghỉ học chiều ngày 18/11/2016

;

Thông báo hội nghị lấy phiếu tín nhiệm

;

Thông báo: V/v kết quả điểm thi tuyển dụng viên chức năm 2016 của Học viện Chính sách và Phát triển

;

Quy chế hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của Học viện

;

Thông báo lịch thi tuyển viên chức của Học viện Chính sách và Phát triển

;

Thông báo vv đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm học 2015-2016

Tải Thông báo TẠI ĐÂY Tải Nghị định 56/2015/NĐ-CP TẠI ĐÂY Tải Nghị định 29/2012/NĐ-CP TẠI ĐÂY Tải Luật Viên chức số 58/2010/QH12 TẠI ĐÂY;

Thông báo lùi thời gian thi tuyển viên chức năm 2016 của Học viện Chính sách và Phát triển

Tải Thông báo TẠI ĐÂY;

Thông báo tuyển dụng giảng viên Ngoại ngữ

Tải Thông báo TẠI ĐÂY;

Thông báo tuyển giảng viên Ngoại ngữ và Kế hoạch phát triển của Học viện Chính sách và Phát triển

Tải Thông báo TẠI ĐÂY;