THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo tổ chức xếp chuyên ngành đối với thí sinh nhập học năm 2017

Ngày đăng 23/08/2017 | 16:15 PM  | Lượt xem: 40
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁ T TRIỂN Số: 68/TB-HVCSPT CỘNG HOÀ XÃ HỘI...

Lịch học và danh sách lớp học tuần sinh hoạt chính trị khóa 8

Ngày đăng 21/08/2017 | 03:49 PM  | Lượt xem: 1681
Tải Danh sách TẠI ĐÂY Tải Lịch học TẠI ĐÂY

Thông báo hủy học phần HKI

Ngày đăng 21/08/2017 | 08:51 AM  | Lượt xem: 400
Tải  TẠI ĐÂY

Thông báo điều chỉnh số lần điểm danh

Ngày đăng 16/08/2017 | 09:06 AM  | Lượt xem: 553
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN      PHÒNG TỔ CHỨC – HÀN H CHÍNH            ...

Kết quả phúc khảo khóa 7

Ngày đăng 15/08/2017 | 11:13 AM  | Lượt xem: 303
Tải TẠI ĐÂY

Bảng tổng hợp giờ NCKH của giảng viên năm học 2016-2017 (bản mới nhất)

Ngày đăng 14/08/2017 | 04:19 PM  | Lượt xem: 217
Tải TẠI ĐÂY

Thông báo ủng hộ đồng bào Sơn La và Yên Bái bị thiệt hại do mưa lũ

Ngày đăng 14/08/2017 | 10:23 AM  | Lượt xem: 263
CÔNG ĐOÀN BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Số:...

Kết quả xem xét lại điểm thi học phần bổ sung khóa 6

Ngày đăng 14/08/2017 | 08:52 AM  | Lượt xem: 393
Tải TẠI ĐÂY

Thông báo quy đổi điểm tiếng anh học kỳ I

Ngày đăng 13/08/2017 | 10:20 PM  | Lượt xem: 293
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2017-2018

Ngày đăng 11/08/2017 | 02:06 PM  | Lượt xem: 1457
Tải TẠI ĐÂY

Quy định quy đổi điểm học phần tiếng Anh đối với các chuyên ngành đào tạo của Học viện

Ngày đăng 11/08/2017 | 10:13 AM  | Lượt xem: 1407
Tải Quy định TẠI ĐÂY

Danh sách cán bộ, giảng viên coi thi HK hè năm 2017

Ngày đăng 11/08/2017 | 09:30 AM  | Lượt xem: 221
Tải TẠI ĐÂY

Thông báo lịch thi xét tuyển chương trình Chất lượng cao đối với sinh viên khóa 8

Ngày đăng 11/08/2017 | 09:28 AM  | Lượt xem: 174
CHI TIẾT THÔNG BÁO TẠI ĐÂY

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học

Ngày đăng 04/08/2017 | 04:51 PM  | Lượt xem: 280
Hướng tới kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Học viện Chính sách và Phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện sự chỉ đạo của Ban giám...

Dự thảo Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ

Ngày đăng 04/08/2017 | 03:23 PM  | Lượt xem: 171
Dự thảo Quy định về hoạt động Khoa học và Công nghệ tải TẠI ĐÂY . Mọi góp ý liên quan đến dự thảo sửa đổi quy định gửi góp ý bằng bản...

Thông báo học kỳ hè năm học 2017

Ngày đăng 04/08/2017 | 03:28 PM  | Lượt xem: 353
Tải TẠI ĐÂY 

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc vv tăng cường kỷ luật lao động

Ngày đăng 31/07/2017 | 05:09 PM  | Lượt xem: 353
Tải TẠI ĐÂY

Thông báo kết luận giao ban tháng 6, 7 và chuẩn bị họp giao ban tháng 8 năm 2017

Ngày đăng 31/07/2017 | 05:07 PM  | Lượt xem: 178
Tải Thông báo TẠI ĐÂY

Thông báo tuyển dụng ví trí nhân viên Công nghệ thông tin

Ngày đăng 26/07/2017 | 03:21 PM  | Lượt xem: 325
              BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN THÔNG BÁO TUYỂN...

Danh sách sinh viên đề nghị xem xét lại kết quả bài thi học phần khóa 5

Ngày đăng 26/07/2017 | 02:44 PM  | Lượt xem: 368
Tải TẠI ĐÂY