THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Lịch học chính trị đầu khóa khóa 5, 6, 7

Ngày đăng 18/10/2017 | 15:48 PM  | Lượt xem: 47
Tải Lịch học TẠI ĐÂY

Thông báo danh sách sinh viên và lịch phát bằng tốt nghiệp đại học đợt 3 năm 2017

Ngày đăng 17/10/2017 | 09:48 AM  | Lượt xem: 148
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo các nội dung liên quan công tác tốt nghiệp đại học đợt 3 năm 2017 của Hoc viện, cụ...

Thông báo công khai đề cương chi tiết học phần bậc ĐH trên Cổng thông tin điện tử của Học viện

Ngày đăng 13/10/2017 | 04:25 PM  | Lượt xem: 227
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

Thông báo về việc tổ chức Tọa đàm: “Fintech and Regulation”

Ngày đăng 13/10/2017 | 02:59 PM  | Lượt xem: 248
Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo về việc tổ chức Tọa đàm: “Fintech and Regulation” ...

Thông báo mở thêm lớp học phần học kỳ I năm học 2016-2017 đợt 2

Ngày đăng 11/10/2017 | 04:41 PM  | Lượt xem: 375
   BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ     HỌC VIỆN    CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Số: 93/TB-HVCSPT ...

Thông báo hoãn thi kiểm tra trình độ Tin học IC3

Ngày đăng 09/10/2017 | 02:35 PM  | Lượt xem: 834
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Thông báo phiếu khảo sát chất lượng khối hành chính

Ngày đăng 06/10/2017 | 11:06 AM  | Lượt xem: 346
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ...

Thông báo về việc rà soát danh sách điểm quy đổi tiếng Anh năm học 2017-2018

Ngày đăng 05/10/2017 | 11:22 AM  | Lượt xem: 693
Phòng Quản lý đào tạo thông báo danh sách sinh viên quy đổi điểm tiếng Anh, t ải TẠI ĐÂY. Sinh viên có tên...

Mời tham dự Chuỗi hội thảo tập huấn về nghiên cứu và công bố quốc tế R123

Ngày đăng 04/10/2017 | 12:54 PM  | Lượt xem: 364
Nhằm hỗ trợ các nhà nghiên cứu, giảng viên và các nhà quản lý có thêm phương pháp và công cụ hữu ích...

Thông báo tin buồn

Ngày đăng 04/10/2017 | 10:25 AM  | Lượt xem: 296
     BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                 HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ...

Thông báo thi khảo sát chuẩn đầu ta Tin học cho sinh viên khóa 5

Ngày đăng 03/10/2017 | 03:28 PM  | Lượt xem: 404
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Thông Báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ 2018

Ngày đăng 03/10/2017 | 01:31 PM  | Lượt xem: 360
       Thông Báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ 2018        Triển khai công...

Thông báo cuộc thi Olympic 2017

Ngày đăng 29/09/2017 | 03:00 PM  | Lượt xem: 275
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Đường link Mấu phiếu khảo sát việc làm đối với Cựu sinh viên

Ngày đăng 27/09/2017 | 03:50 PM  | Lượt xem: 282
Các Khoa Quản lý sinh viên không tự xây dựng mẫu phiếu khảo sát riêng, có thể sử dụng Mẫu phiếu Khảo sát việc làm đối với Cựu sinh...

Danh sách sv các lớp chuyên ngành khóa 8 tính đến ngày 21 tháng 9

Ngày đăng 21/09/2017 | 04:53 PM  | Lượt xem: 450
TẢI DANH SÁCH TẠI ĐÂY

Thông báo thu học phí học kỳ I năm học 2017-2018

Ngày đăng 21/09/2017 | 04:35 PM  | Lượt xem: 1183
  HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH & PHÁT TRIỂN PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH   ...

Thông báo phân loại cán bộ, viên chức

Ngày đăng 20/09/2017 | 10:12 AM  | Lượt xem: 343
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH...

Thông báo hòm thư góp ý đối với sinh viên

Ngày đăng 14/09/2017 | 04:27 PM  | Lượt xem: 378
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN  Số: 81/TB-HVCSPT CỘNG HOÀ XÃ...

Thông báo hướng dẫn thành lập Ban LL Cựu sinh viên

Ngày đăng 14/09/2017 | 10:19 AM  | Lượt xem: 297
Tải Thông báo TẠI ĐÂY Tải Mẫu phiếu khảo sát TẠI ĐÂY

Kết quả thi TOEIC Placement ngày 07 tháng 9 năm 2017

Ngày đăng 12/09/2017 | 10:50 AM  | Lượt xem: 417
Tải TẠI ĐÂY Sinh viên nộp Đơn xin quy đổi về khoa Ngoại ngữ trước Thứ Năm, ngày 14/9/2017. Khoa Ngoại ngữ rà soát, gửi danh sách về...