THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Hội thảo Giới thiệu chương trình dự bị học bổng Thạc sĩ - Tiến sĩ tại nước ngoài

;

Thông báo công khai số quyết toán ngân sách năm 2015

;

Danh sách điểm phúc khảo khóa 4 học kỳ I năm học 2016-2017

;

Danh sách điểm phúc khảo khóa 5, 6 học kỳ I năm học 2016-2017

;

Danh sách điểm phúc khảo khóa 7 học kỳ I năm học 2016-2017

;

Chương trình học bổng của GSIS, SNU

;

Thông báo về việc đăng ký tham gia tọa đàm (GẤP)

;

Hướng dẫn báo cáo và đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2018 của Sở KH&CN

;

Thông báo chương trình dự bị học bổng Thạc sĩ Tiến sĩ tại nước ngoài

;

Nộp hồ sơ xét tặng giải thưởng Bảo Sơn năm 2016

;

Thư mời tham dự Hội thảo của Bộ Công thương

;

Góp ý Dự thảo Quy chế Thu chi nội bộ.

;

Chương trình học bổng Lãnh đạo trẻ Việt Nam 2017

;

Thư mời tham dự diễn đàn "Tăng cường hợp tác công nghiệp Việt Nam - Nhật Bản hướng tới thực hiện hiệu quả Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực"

;

Cuộc thi Olympic Toán học sinh viên tại Học viện Chính sách và Phát triển

;

Danh sách sinh viên khóa 4 thực tập tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

;

Hội thảo giới thiệu học bổng Thạc sĩ tại Đại học Seoul 2017

;

Viện đào tạo nhân lực Vietnam Bankers thông báo tuyển sinh chương trình Thực tập sinh ngân hàng

;

Thông báo thời khóa biểu và lịch đăng ký tin chỉ học kỳ II năm học 2016 - 2017

;

Kế hoạch triển khai chuyên đề thực tế đối với khóa 5, 6

;