THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo chương trình Hiến máu nhân đạo

Ngày đăng 18/09/2018 | 15:45 PM  | Lượt xem: 111
Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp của mỗi người dân Việt Nam. Mỗi giọt máu được cho đi sẽ thắp sáng lên hy vọng sống cho biết bao mảnh đời bất hạnh,...

Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học "Nâng cao năng lực huy động vốn thông qua minh bạch hoạt động tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam"

Ngày đăng 14/09/2018 | 02:22 PM  | Lượt xem: 527
  Trong bối cảnh đó và nhằm tạo cơ hội học hỏi, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm giữa các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học,...

Thông báo nộp chứng chỉ chuẩn đầu ra tiếng Anh, Tin học

Ngày đăng 14/09/2018 | 01:36 PM  | Lượt xem: 218
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

GIÁM ĐỐC VIỆN MICHAEL DUKAKIS: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO LÀ ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN CHO VIỆT NAM

Ngày đăng 12/09/2018 | 08:00 AM  | Lượt xem: 288
Sáng 24/08/2018, PGS, TS Đào Văn Hùng, Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển đã có buổi tiếp và làm việc...

KỲ HỌP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO LẦN THỨ 2 NĂM 2018

Ngày đăng 11/09/2018 | 03:06 PM  | Lượt xem: 606
Nhằm đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động khoa học và đào tạo nhiệm kỳ 2017-2018, thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác khoa...

Thông báo thu học phí Học kỳ I năm học 2018-2019

Ngày đăng 07/09/2018 | 02:17 PM  | Lượt xem: 1254
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH & PHÁT TRIỂN PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀ I CHÍNH     CỘNG...

Thông báo buổi nói chuyện chuyên đề “To make the most of student life – Để sống trọn vẹn thời sinh viên”

Ngày đăng 06/09/2018 | 11:33 AM  | Lượt xem: 574
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “To make the most of...

Thông báo khám sức khỏe cho sinh viên khóa 9

Ngày đăng 06/09/2018 | 08:49 AM  | Lượt xem: 458
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Số:     /TB-HVCSPT CỘNG...

Thông báo về xây dựng kế hoạch Nghiên cứu Khoa học cán bộ, giảng viên, sinh viên năm 2019

Ngày đăng 04/09/2018 | 02:33 PM  | Lượt xem: 454
Kính gửi: Các Khoa, Viện Đào tạo quốc tế và các Phòng ban/Trung tâm Căn cứ Quyết định số 470/QĐ-HVCSPT ngày 30/7/2018  của...

Thông báo lịch quy đổi điểm học phần Tiếng Anh học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

Ngày đăng 31/08/2018 | 08:47 AM  | Lượt xem: 821
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Ngày đăng 30/08/2018 | 04:42 PM  | Lượt xem: 561
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Số: 502/QĐ-HVCSPT CỘNG HOÀ XÃ HỘI...

Báo cáo tính giờ NCKH năm học 2017 -2018

Ngày đăng 27/08/2018 | 03:07 PM  | Lượt xem: 504
                      Kính gửi: ...

Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 02/9

Ngày đăng 30/08/2018 | 10:48 AM  | Lượt xem: 1137
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Số:      /TB-HVCSPT ...

Thông báo thay đổi thời gian đăng ký lớp học phần Tiếng anh tổng quát 1

Ngày đăng 25/08/2018 | 07:51 AM  | Lượt xem: 789
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN  ...

Thông báo phân loại đánh giá công chức, viên chức năm học 2017-2018

Ngày đăng 28/08/2018 | 09:49 AM  | Lượt xem: 333
Tải Thông báo TẠI ĐÂY Tải Nghị định 56/2015/NĐ-CP  TẠI ĐÂY Tải Nghị 88/2017/NĐ-CP TẠI ĐÂY

Quy định quy đổi điểm Tiếng Anh

Ngày đăng 24/08/2018 | 10:46 PM  | Lượt xem: 825
Tải Quy định TẠI ĐÂY

Danh sách sinh viên khóa 9 niên khóa 2018-2022

Ngày đăng 25/08/2018 | 07:55 AM  | Lượt xem: 1082
Tải Danh sách TẠI ĐÂY

Thông báo phân loại lớp Tiếng anh tổng quát 1 Học kỳ I năm học 2018 – 2019

Ngày đăng 24/08/2018 | 10:42 PM  | Lượt xem: 778
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN  ...

Thông tin điểm - TOEIC Placement

Ngày đăng 24/08/2018 | 10:39 PM  | Lượt xem: 764
Tải File TẠI ĐÂY

Điểm phúc khảo sinh viên khóa 6

Ngày đăng 23/08/2018 | 04:05 PM  | Lượt xem: 331
Tải Danh sách  TẠI ĐÂY