THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo về việc khảo sát trực tuyến

Ngày đăng 21/02/2020 | 20:03 PM  | Lượt xem: 1028
Để nâng cao hiệu quả sử dụng công cụ trực tuyến (LMS, ZOOM) trong giảng dạy và học tập tại Học viện, đề nghị các thầy, cô và các em sinh viên...

Thông báo về việc kéo dài thời gian học trực tuyến

Ngày đăng 20/02/2020 | 02:56 PM  | Lượt xem: 336

Thông báo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do vi rút Covid - 19

Ngày đăng 18/02/2020 | 10:00 AM  | Lượt xem: 203
TẢI THÔNG BÁO TẠI ĐÂY

THÔNG BÁO V/v tổ chức giảng dạy trực tuyến

Ngày đăng 15/02/2020 | 04:00 PM  | Lượt xem: 985
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Số: 26/TB-HVCSPT CỘNG HOÀ XÃ HỘI...

MÃ ENROLMENT KEY CÁC LỚP HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 (19-20) VÀ HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP

Ngày đăng 15/02/2020 | 08:04 AM  | Lượt xem: 4418
Các sinh viên đăng nhập hệ thống LMS theo hướng dẫn sau: [Download File hướng dẫn] Mã đăng nhập vào các lớp Học phần ( Enrolment Key ): [Download ...

Tài liệu tập huấn đào tạo trực tuyến

Ngày đăng 13/02/2020 | 02:14 PM  | Lượt xem: 681
Tài liệu tập huấn đào tạo trực tuyến Thứ 6 ngày 14/2/2020: Gồm 07 tài liệu   1. Hướng dẫn đăng nhập hệ thống LMS _Giảng viên 2. Hướng dẫn...

Thông báo tổ chức tập huấn ứng dụng hệ thống quản lý học tập Learning Management System (LMS)

Ngày đăng 12/02/2020 | 03:55 PM  | Lượt xem: 646
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Thông báo tổ chức học trực tuyến

Ngày đăng 11/02/2020 | 10:10 PM  | Lượt xem: 783
Tải Thông báo Tại đây

Kế hoạch công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona nCoV gây ra

Ngày đăng 10/02/2020 | 09:29 AM  | Lượt xem: 552
Tải Kế hoạch TẠI ĐÂY

Thông báo xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí năm 2020

Ngày đăng 06/02/2020 | 02:33 PM  | Lượt xem: 362
Tải Thông báo TẠI ĐÂY

Thông báo về việc liên hệ thực tập tại các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày đăng 06/02/2020 | 08:39 AM  | Lượt xem: 368
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Thông báo nộp học phí học kỳ II năm học 2019-2020

Ngày đăng 05/02/2020 | 01:49 PM  | Lượt xem: 870
Tải Thông báo TẠI ĐÂY

Thông báo nghỉ học đối với sinh viên do dịch cúm Corona

Ngày đăng 31/01/2020 | 08:27 PM  | Lượt xem: 882
Tải Thông báo TẠI ĐÂY

Thông báo hủy lớp học phần học kỳ II năm học 2019-2020 (đợt 2)

Ngày đăng 20/01/2020 | 02:41 PM  | Lượt xem: 756
   BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ     HỌC VIỆN    CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Số:...