THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo hủy lớp học phần học kỳ hè, năm học 2016-2017

Ngày đăng 22/06/2017 | 14:33 PM  | Lượt xem: 38
Tải Thông báo TẠI ĐÂY

Giấy mời tham dự Hội thảo

Ngày đăng 19/06/2017 | 02:29 PM  | Lượt xem: 106
Thư mời Hội thảo :" Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua phát triển thương hiệu" Trong khuôn khổ hoạt động của Chương trình Thương...

Thời khóa biểu và lịch đăng ký tín chỉ học kỳ III (học kỳ hè) năm học 2016-2017

Ngày đăng 16/06/2017 | 08:46 AM  | Lượt xem: 1520
THÔNG BÁO V/v thời khóa biểu và lịch đăng ký tín chỉ học kỳ III năm học 2016 – 2017 cho sinh viên của Học viện (Kỳ hè) ...

Thông báo rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch gđ 2016-2021

Ngày đăng 12/06/2017 | 03:53 PM  | Lượt xem: 207
Tải Thông báo TẠI ĐÂY

THÔNG BÁO V/v Khảo sát ý kiến nhận xét của sinh viên về chất lượng giảng dạy của giảng viên (Học kỳ 2 năm học 2016 – 2017)

Ngày đăng 08/06/2017 | 01:51 PM  | Lượt xem: 744
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐÂU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc...

Danh sách cán bộ giảng viên tham gia công tác coi thi học kỳ II năm học 2016-2017

Ngày đăng 29/05/2017 | 11:18 AM  | Lượt xem: 499
Tải Danh sách TẠI ĐÂY

Thông báo học quốc phòng năm 2017

Ngày đăng 26/05/2017 | 03:39 PM  | Lượt xem: 462
Tải Thông báo TẠI ĐÂY

Thông báo tổ chức lớp ôn thi TOEIC ngắn hạn cho sinh viên

Ngày đăng 24/05/2017 | 03:28 PM  | Lượt xem: 727
Căn cứ kết quả khảo sát Chuẩn đầu ra tiếng Anh của sinh viên Khóa 5 trong kì thi đánh giá ngày 13/05/2017; Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám đốc...

Thông báo kết quả vòng xét hồ sơ tuyến dụng chuyên viên phòng KH và HT

Ngày đăng 24/05/2017 | 02:49 PM  | Lượt xem: 462
Tải Thông báo TẠI ĐÂY

Cho ý kiến về chủ đề Diễn đàn phát triển Việt Nam 2017 (VDF 2017) của Bộ Kế hoạch

Ngày đăng 24/05/2017 | 08:53 AM  | Lượt xem: 277
Xin ý kiến đề xuất chủ đề và nội dung Diễn đàn VDF 2017 Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về công tác chuẩn bị nội dung Diễn đàn phát triển...

Thư mời tham dự Tọa đàm

Ngày đăng 24/05/2017 | 08:49 AM  | Lượt xem: 245
Thư mời tọa đàm và Giới thiệu cuốn sách " Mạng lưới sản xuất khu vực Đông Nam Á"  Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương phối hợp...

Thông báo kết quả đánh giá chuẩn đầu ra tiếng anh khóa 5

Ngày đăng 20/05/2017 | 08:48 AM  | Lượt xem: 660
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA NGOẠI NGỮ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM Độc lập...

Thông báo: V/v thay đổi giảng đường thứ 7, ngày 20 tháng 05 năm 2017

Ngày đăng 19/05/2017 | 10:26 AM  | Lượt xem: 255
Phòng Quản lý đào tạo thông báo: Ngày 20 tháng 05 năm 2017 Học viện tổ chức thi đầu vào hệ thạc sĩ, vì vậy các lớp...

Thông báo vv Đoàn kiểm tra của Bộ thực hiện một số hoạt động tại Học viện CS và PT giai đoạn 2014-2016

Ngày đăng 09/05/2017 | 03:11 PM  | Lượt xem: 306
Chi tiết Thông báo tải TẠI ĐÂY

Danh sách cán bộ coi thi chuẩn đầu ra tiếng Anh ngày 07 tháng 5 năm 2017

Ngày đăng 05/05/2017 | 10:17 AM  | Lượt xem: 413
Tải Danh sách TẠI ĐÂY

Thời khoá biểu kỳ học bổ sung (đợt 2) học kỳ 2 năm học 2016-2017

Ngày đăng 05/05/2017 | 10:13 AM  | Lượt xem: 628
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo tới sinh viên Khoá 4,5,6,7 thời khoá biểu kỳ học bổ sung (đợt 2) học kỳ 2 năm học 2016-2017, cụ thể: - Thời gian học: 3 tuần từ gày 8/5/2017 -...

Lịch thi học kỳ II khóa 4, 5, 6, 7 năm học 2016-2017

Ngày đăng 05/05/2017 | 10:04 AM  | Lượt xem: 869
Tải TẠI ĐÂY

Danh sách thi chuẩn đầu ra tiếng Anh khóa 5

Ngày đăng 03/05/2017 | 03:50 PM  | Lượt xem: 516
Tải Danh sách TẠI ĐÂY

Thông báo lịch tổ chức kiểm tra chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho sinh viên Khóa 5 (Niên khóa 2014 - 2018) lần 1

Ngày đăng 28/04/2017 | 09:53 PM  | Lượt xem: 971
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...