THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo xem xét lại điểm thi học phần của sinh viên học kỳ I, năm học 2018 - 2019

Ngày đăng 21/01/2019 | 11:01 AM  | Lượt xem: 761
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...

Thông báo gia hạn thời gian thực hiện khảo sát ý kiến nhận xét của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên (Học kì I năm 2018-2019)

Ngày đăng 07/01/2019 | 01:55 PM  | Lượt xem: 785
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐÂU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN Số:……/TB-HVCSPT CỘNG HÒA...

Quyết định phê duyệt danh sách ứng viên tham gia thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng

Ngày đăng 20/02/2019 | 10:04 PM  | Lượt xem: 179
Thực hiện Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng của Học viện Chính sách và Phát triển, Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp...

Giấy mời tham dự "Hội thảo việc làm cho thanh niên ở thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển"

Ngày đăng 21/02/2019 | 09:41 AM  | Lượt xem: 117
Thông tin "Hội thảo việc làm cho thanh niên ở thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển" của Tổng cục thống kê Thời gian: ...

Thông báo về Hội thảo " Dữ liệu lớn trong kinh tế và quản lý"

Ngày đăng 14/02/2019 | 03:18 PM  | Lượt xem: 327
Học viện Chính sách và Phát triển phối hợp với Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) dự kiến tổ chức Hội thảo quốc tế thống kê (CAPS 2019) tại...

Cơ hội thực tập tại các công ty Hoa Kỳ khu vực Đông Nam Á

Ngày đăng 29/01/2019 | 04:21 PM  | Lượt xem: 443
Tải thông tin TẠI ĐÂY

Quyết định về việc cử cán bộ, giảng viên tham dự Diễn đàn Bền vững Việt Nam 2019

Ngày đăng 11/01/2019 | 05:16 PM  | Lượt xem: 639
Chi tiết: TẠI ĐÂY

Thông báo về việc thu học phí Học kỳ II năm học 2018 - 2019

Ngày đăng 11/01/2019 | 02:41 PM  | Lượt xem: 1350
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH & PHÁT TRIỂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Ban tổ chức Diễn đàn VSF 2019

Ngày đăng 18/09/2018 | 10:00 AM  | Lượt xem: 128
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Ban tổ chức Diễn đàn VSF 2019   Tải tại đây: ...

Thông báo về việc hủy lớp học phần học kỳ 2, năm học 2018 - 2019

Ngày đăng 24/12/2018 | 05:06 PM  | Lượt xem: 1434
Thông báo ( Tải tại đây ) Phụ lục ( Tải tại đây )

Thông báo về việc nộp đề cương ĐTNCKH cấp Học viện năm học 2018 - 2019

Ngày đăng 20/12/2018 | 03:12 PM  | Lượt xem: 634
                Căn cứ vào Kế hoạch số 14/KH – HVCSPT ngày 01/11/2018 của Giám đốc Học viện về Kế hoạch hoạt động nghiên...

Thông báo nộp chứng chỉ chuẩn đầu ra tiếng anh, tin học

Ngày đăng 19/12/2018 | 02:00 PM  | Lượt xem: 802
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Thông báo quy đổi điểm tiếng anh, tin học học kỳ II năm học 2018-2019

Ngày đăng 19/12/2018 | 03:31 PM  | Lượt xem: 1506
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Hội thảo Khoa học: “Nâng cao năng lực huy động vốn thông qua minh bạch hoạt động tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam"

Ngày đăng 19/12/2018 | 08:44 AM  | Lượt xem: 1092
Ngày 18/12/2018, Học viện Chính sách và Phát triển (APD) phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Công ty...

Thông báo khảo sát ý kiến nhận xét của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên (Học kì I năm 2018-2019)

Ngày đăng 11/12/2018 | 03:48 PM  | Lượt xem: 6037
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐÂU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN Số:……/TB-HVCSPT CỘNG HÒA...

Thông báo thời khóa biểu và lịch đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2018 - 2019 các khóa 7, 8, 9 hệ đại trà

Ngày đăng 13/12/2018 | 03:23 PM  | Lượt xem: 6148
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN  ...

Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng/viện/khoa tại một số đơn vị thuộc Học viện Chính sách và Phát triển

Ngày đăng 12/12/2018 | 02:03 PM  | Lượt xem: 623
Học viện Chính sách và Phát triển thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng/viện/khoa một số đơn vị thuộc Học viện, cụ thể như sau: 01...

Danh sách cán bộ coi thi hết học phần HKI năm học 2018-2019

Ngày đăng 06/12/2018 | 08:54 AM  | Lượt xem: 864
Tải Danh sách TẠI ĐÂY

Thông báo tuyển dụng Trưởng khoa và giảng viên khoa Luật Kinh tế

Ngày đăng 04/12/2018 | 11:06 AM  | Lượt xem: 694
Tải Thông báo TẠI ĐÂY