THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Quyết định phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2018 của Học viện

Ngày đăng 16/03/2018 | 08:29 AM  | Lượt xem: 191
Tải TẠI ĐÂY

Kết quả phúc khảo khóa 5 và 6

Ngày đăng 13/03/2018 | 04:09 PM  | Lượt xem: 319
Tải TẠI ĐÂY  

Thông báo nộp báo cáo thực tập TN, chứng chỉ tiếng Anh và Tin học

Ngày đăng 07/03/2018 | 02:17 PM  | Lượt xem: 617
   THÔNG BÁO V/v Nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp, chứng chỉ tiếng Anh và Tin học  Căn cứ vào chương trình và kế hoạch...

Thông báo tuyển dụng Chuyên viên phòng Khoa học và Hợp tác

Ngày đăng 27/02/2018 | 01:49 PM  | Lượt xem: 1850
Học viện Chính sách và Phát triển cần tuyển dụng 02 chuyên viên phòng Khoa học và Hợp tác.  Cụ thể tải TẠI ĐÂY

Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Học viện Chính sách và Phát triển

Ngày đăng 06/03/2018 | 04:04 PM  | Lượt xem: 376
Học viện Chính sách và Phát triển ban hành Quyết định số 20/QĐ_HVCSPT ngày 08/01/2018 về việc quy định đào tạo Đại học hệ chính quy theo hệ...

Danh sách điểm phúc khảo khóa 7 học kỳ I năm học 2017-2018

Ngày đăng 06/03/2018 | 03:28 PM  | Lượt xem: 367
Tải TẠI ĐÂY

Danh sách điểm phúc khảo khóa 8 học kỳ I năm học 2017-2018

Ngày đăng 06/03/2018 | 03:25 PM  | Lượt xem: 267
Tải TẠI ĐÂY

Quyết định quy đổi điểm học phần tiếng anh đối với các chuyên ngành đào tạo Đại học

Ngày đăng 28/02/2018 | 03:30 PM  | Lượt xem: 1256
Tải TẠI ĐÂY

Thông báo khóa đào tạo Thạc sĩ tại Hàn Quốc

Ngày đăng 27/02/2018 | 04:09 PM  | Lượt xem: 220
Trong khuôn khổ hợp tác phát triển Việt Nam - Hàn Quốc, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) cấp học bổng cho khóa đào tạo Thạc sĩ...

Quy định quy đổi điểm học phần tiếng Anh đối với các chuyên ngành đào tạo của Học viện

Ngày đăng 11/08/2017 | 10:13 AM  | Lượt xem: 2058
Tải Quy định TẠI ĐÂY

Quy định quy đổi điểm tin học đại cương IC3

Ngày đăng 24/08/2017 | 03:50 PM  | Lượt xem: 1933
TẢI QUY ĐỊNH TẠI ĐÂY

Quy định quy đổi điểm tiếng Anh file word

Ngày đăng 06/09/2017 | 10:12 AM  | Lượt xem: 686
Tải TẠI ĐÂY

Quy định về quản lý hoạt động KH và CN của Học viện CS và PT

Ngày đăng 08/09/2017 | 11:09 AM  | Lượt xem: 435
Ngày 10/8/2017, Giám đốc Học viện ký Quyết định số 500/QĐ-HVCSPT ban hành Quy định về Quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ tại Học viện...

Thông báo hướng dẫn thành lập Ban LL Cựu sinh viên

Ngày đăng 14/09/2017 | 10:19 AM  | Lượt xem: 499
Tải Thông báo TẠI ĐÂY Tải Mẫu phiếu khảo sát TẠI ĐÂY

Thông báo kết quả đánh giá phân loại cán bộ, viên chức và người LĐ năm học 2016-2017

Ngày đăng 07/11/2017 | 02:47 PM  | Lượt xem: 1101
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH...

Thông báo Tuyển dụng và Đào tạo chính thức Talent Bankers - Ngân hàng Maritime Bank Đợt 3

Ngày đăng 23/02/2018 | 03:51 PM  | Lượt xem: 1177
  Thông báo Tuyển...

Quyết định ban hành Quy chế thu chi nội bộ

Ngày đăng 04/01/2018 | 04:07 PM  | Lượt xem: 895
Ngày 28/12/2017, Giám đốc đã ký Quyết định số 959/QĐ-HVCSPT ban hành Quy chế thu chi nội bộ để thay thế Quyết định số 519/QĐ-HVCSPT ngày 19/10/2015. ...

Đề xuất lập kế hoạch hoạt động KH&CN Thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 22/02/2018 | 02:26 PM  | Lượt xem: 531
Phòng Khoa học và Hợp tác gửi các đơn vị hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ của Thành phố năm 2019 và báo...

Quy chế dân chủ

Ngày đăng 21/02/2018 | 09:25 AM  | Lượt xem: 262
Quy chế thực hiện dân chủ năm 2012 Quy chế thực hiện dân chủ năm 2015