THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Quyết định về việc cử cán bộ, giảng viên tham dự Diễn đàn Bền vững Việt Nam 2019

Ngày đăng 11/01/2019 | 05:16 PM  | Lượt xem: 287
Chi tiết: TẠI ĐÂY

Thông báo về việc thu học phí Học kỳ II năm học 2018 - 2019

Ngày đăng 11/01/2019 | 02:41 PM  | Lượt xem: 724
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH & PHÁT TRIỂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Ban tổ chức Diễn đàn VSF 2019

Ngày đăng 18/09/2018 | 10:00 AM  | Lượt xem: 48
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Ban tổ chức Diễn đàn VSF 2019   Tải tại đây: ...

Thông báo thay đổi lịch giảng dạy các lớp học phần tại tầng 7, 8 ngày 17/01/2019

Ngày đăng 10/01/2019 | 04:52 PM  | Lượt xem: 377
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN   ...

Thông báo gia hạn thời gian thực hiện khảo sát ý kiến nhận xét của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên (Học kì I năm 2018-2019)

Ngày đăng 07/01/2019 | 01:55 PM  | Lượt xem: 628
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐÂU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN Số:……/TB-HVCSPT CỘNG HÒA...

Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đối với sinh viên

Ngày đăng 02/01/2019 | 02:44 PM  | Lượt xem: 1360
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN   Số:...

Thông báo về việc hủy lớp học phần học kỳ 2, năm học 2018 - 2019

Ngày đăng 24/12/2018 | 05:06 PM  | Lượt xem: 1317
Thông báo ( Tải tại đây ) Phụ lục ( Tải tại đây )

Thông báo nhận chứng từ thanh toán niên độ 2018

Ngày đăng 21/12/2018 | 08:47 AM  | Lượt xem: 307
Theo thông báo của Kho bạc Nhà nước Ba đình về thời hạn nhận chứng từ thanh toán niên độ kế toán 2018, Phòng Kế hoạch - Tài...

Thông báo về việc nộp đề cương ĐTNCKH cấp Học viện năm học 2018 - 2019

Ngày đăng 20/12/2018 | 03:12 PM  | Lượt xem: 430
                Căn cứ vào Kế hoạch số 14/KH – HVCSPT ngày 01/11/2018 của Giám đốc Học viện về Kế hoạch hoạt động nghiên...

Thông báo nộp chứng chỉ chuẩn đầu ra tiếng anh, tin học

Ngày đăng 19/12/2018 | 02:00 PM  | Lượt xem: 666
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Thông báo quy đổi điểm tiếng anh, tin học học kỳ II năm học 2018-2019

Ngày đăng 19/12/2018 | 03:31 PM  | Lượt xem: 1370
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Hội thảo Khoa học: “Nâng cao năng lực huy động vốn thông qua minh bạch hoạt động tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam"

Ngày đăng 19/12/2018 | 08:44 AM  | Lượt xem: 725
Ngày 18/12/2018, Học viện Chính sách và Phát triển (APD) phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Công ty...

Thông báo khảo sát ý kiến nhận xét của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên (Học kì I năm 2018-2019)

Ngày đăng 11/12/2018 | 03:48 PM  | Lượt xem: 5771
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐÂU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN Số:……/TB-HVCSPT CỘNG HÒA...

Thông báo thời khóa biểu và lịch đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2018 - 2019 các khóa 7, 8, 9 hệ đại trà

Ngày đăng 13/12/2018 | 03:23 PM  | Lượt xem: 5991
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN  ...

Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng/viện/khoa tại một số đơn vị thuộc Học viện Chính sách và Phát triển

Ngày đăng 12/12/2018 | 02:03 PM  | Lượt xem: 483
Học viện Chính sách và Phát triển thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng/viện/khoa một số đơn vị thuộc Học viện, cụ thể như sau: 01...

Danh sách cán bộ coi thi hết học phần HKI năm học 2018-2019

Ngày đăng 06/12/2018 | 08:54 AM  | Lượt xem: 783
Tải Danh sách TẠI ĐÂY

Thông báo tuyển dụng Trưởng khoa và giảng viên khoa Luật Kinh tế

Ngày đăng 04/12/2018 | 11:06 AM  | Lượt xem: 530
Tải Thông báo TẠI ĐÂY

Thông báo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác NCKH năm học 2017 -2018

Ngày đăng 03/12/2018 | 09:05 AM  | Lượt xem: 513
Kính gửi: Toàn thể cán bộ, giảng viên Học viện Nhằm tổng kết đẩy mạnh phong trào NCKH và nâng cao chất lượng NCKH trong giai đoạn tới, Học viện...

Lịch thi hết học phần học kỳ I năm học 2018 - 2019

Ngày đăng 23/11/2018 | 04:04 PM  | Lượt xem: 1422
Tải Lịch thi T ẠI ĐÂY