THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp năm học 2018 - 2019

Ngày đăng 01/04/2019 | 08:51 AM  | Lượt xem: 526
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Thông báo về việc thực hiện kế hoạch NCKH của Sinh viên năm học 2018-2019

Ngày đăng 28/03/2019 | 09:23 AM  | Lượt xem: 604
Căn cứ vào Kế hoạch số 14/KH-HVCSPT ngày 01/11/2018 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học...

Thông báo tổ chức thi bảo vệ Đề án - Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Ngày đăng 25/03/2019 | 10:04 AM  | Lượt xem: 358
Hội đồng thi tuyển tổ chức thi bảo vệ Đề án bằng tiếng Việt và tiếng Anh của vị trí thi tuyển Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế đối với 02 ứng viên: TS. Đào...

Đề án tuyển sinh năm 2019

Ngày đăng 20/03/2019 | 03:24 PM  | Lượt xem: 595
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Thông báo về việc mở tăng cường các lớp học phần bổ sung Học kỳ II năm học 2018 – 2019

Ngày đăng 20/03/2019 | 08:28 AM  | Lượt xem: 525
Thông báo ( Tải tại đây )

Quy chế sử dụng tài sản công

Ngày đăng 14/03/2019 | 02:54 PM  | Lượt xem: 343
Tải Quy chế TẠI ĐÂY

Thông báo kết quả họp Ban Lương

Ngày đăng 11/03/2019 | 10:53 AM  | Lượt xem: 459
Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc về việc nâng lương trước thời hạn, ngày 04/3/2019, Ban lương Học viện đã họp xem xét nang bậc lương trước thời...

Kết quả đánh giá, phân loại công chức của Bộ trưởng đối với Giám đốc Đào Văn Hùng

Ngày đăng 11/03/2019 | 08:24 AM  | Lượt xem: 390
Thực hiện Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, Vụ Tổ...

Đăng ký tham dự "Diễn đàn Đầu tư Tiếp thị và Bán lẻ Việt Nam"

Ngày đăng 08/03/2019 | 04:03 PM  | Lượt xem: 485
Sau khi chính thức gia nhập vào Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vào 11/01/2007, thị trường bán lẻ Việt Nam đã có những bước tiến vững chắc và gặt...

Diễn đàn chính sách "Dữ liệu lớn trong Kinh tế và Quản lý" ngày 2/4/2019

Ngày đăng 07/03/2019 | 02:25 PM  | Lượt xem: 1379
Big data thời gian gần đây ngày càng được nhắc đến nhiều hơn như một thành phần công nghệ thiết yếu của thành phố thông minh và cuộc...

Thông báo kết quả môn thi kiến thức chung thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng

Ngày đăng 07/03/2019 | 09:37 AM  | Lượt xem: 587
Ngày 06/3/2019, Học viện Chính sách và Phát triển, Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng đã tổ chức thi viết...

Giấy mời Hội thảo về Đổi mới sáng tạo - Cầu nối giữa Đại học, doanh nghiệp và nhà nước

Ngày đăng 04/03/2019 | 02:29 PM  | Lượt xem: 421
Hội thảo Đổi mới sáng tạo - Cầu nối giữa Đại học, doanh nghiệp và nhà nước được tổ chức nhằm mang tới tầm nhìn mới về ứng dụng công nghệ trong cuộc...

Thông báo tuyển dụng Chuyên viên phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác

Ngày đăng 26/02/2019 | 09:20 AM  | Lượt xem: 650
Học viện Chính sách và Phát triển cần tuyển dụng 01 Chuyên viên, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác (dạng hợp đồng lao động)....

Giấy mời tham dự "Hội thảo việc làm cho thanh niên ở thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển"

Ngày đăng 21/02/2019 | 09:41 AM  | Lượt xem: 535
Thông tin "Hội thảo việc làm cho thanh niên ở thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển" của Tổng cục thống kê Thời gian: ...

Quyết định phê duyệt danh sách ứng viên tham gia thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng

Ngày đăng 20/02/2019 | 10:04 PM  | Lượt xem: 553
Thực hiện Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng của Học viện Chính sách và Phát triển, Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp...

Thông báo về Hội thảo " Dữ liệu lớn trong kinh tế và quản lý"

Ngày đăng 14/02/2019 | 03:18 PM  | Lượt xem: 912
Học viện Chính sách và Phát triển phối hợp với Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) dự kiến tổ chức Hội thảo quốc tế thống kê (CAPS 2019) tại...

Cơ hội thực tập tại các công ty Hoa Kỳ khu vực Đông Nam Á

Ngày đăng 29/01/2019 | 04:21 PM  | Lượt xem: 1141
Tải thông tin TẠI ĐÂY

Thông báo xem xét lại điểm thi học phần của sinh viên học kỳ I, năm học 2018 - 2019

Ngày đăng 21/01/2019 | 11:01 AM  | Lượt xem: 1024
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...

Quyết định về việc cử cán bộ, giảng viên tham dự Diễn đàn Bền vững Việt Nam 2019

Ngày đăng 11/01/2019 | 05:16 PM  | Lượt xem: 937
Chi tiết: TẠI ĐÂY