THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo phân loại đánh giá công chức, viên chức năm học 2017-2018

Ngày đăng 28/08/2018 | 09:49 AM  | Lượt xem: 415
Tải Thông báo TẠI ĐÂY Tải Nghị định 56/2015/NĐ-CP  TẠI ĐÂY Tải Nghị 88/2017/NĐ-CP TẠI ĐÂY

Quy định quy đổi điểm Tiếng Anh

Ngày đăng 24/08/2018 | 10:46 PM  | Lượt xem: 932
Tải Quy định TẠI ĐÂY

Danh sách sinh viên khóa 9 niên khóa 2018-2022

Ngày đăng 25/08/2018 | 07:55 AM  | Lượt xem: 1312
Tải Danh sách TẠI ĐÂY

Thông báo phân loại lớp Tiếng anh tổng quát 1 Học kỳ I năm học 2018 – 2019

Ngày đăng 24/08/2018 | 10:42 PM  | Lượt xem: 853
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN  ...

Thông tin điểm - TOEIC Placement

Ngày đăng 24/08/2018 | 10:39 PM  | Lượt xem: 844
Tải File TẠI ĐÂY

Điểm phúc khảo sinh viên khóa 6

Ngày đăng 23/08/2018 | 04:05 PM  | Lượt xem: 419
Tải Danh sách  TẠI ĐÂY

Thông báo mở bổ sung các lớp học phần đợt 4 Học kỳ I năm học 2018 – 2019

Ngày đăng 23/08/2018 | 11:09 AM  | Lượt xem: 419
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN   ...

Thông báo thay đổi thời khóa biểu Khóa 9 hệ đại trà và Lịch đăng ký tín chỉ Học kỳ I năm học 2018 - 2019

Ngày đăng 23/08/2018 | 11:11 AM  | Lượt xem: 2058
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN  ...

Thông báo điểm trúng tuyển chuyên ngành thuộc ngành Kinh tế và ngành Tài chính – Ngân hàng đợt tuyển sinh đại học năm 2018

Ngày đăng 22/08/2018 | 10:29 PM  | Lượt xem: 598
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Số: 68/TB-HVCSPT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ...

Thông báo về việc thời khóa biểu Khóa 9 hệ đại trà - Học kỳ I năm học 2018 - 2019

Ngày đăng 22/08/2018 | 10:40 AM  | Lượt xem: 1685
Căn cứ chương trình đào tạo và Kế hoạch học tập năm học 2018 - 2019;           Học viện Chính sách và...

Tham dự Hội thảo báo cáo VNR của Việt Nam tại HLPF 2018

Ngày đăng 21/08/2018 | 03:22 PM  | Lượt xem: 505
Thực hiện Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng chính phủ về ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự...

Thông báo tuyển dụng chuyên viên

Ngày đăng 21/08/2018 | 02:22 PM  | Lượt xem: 1288
Học viện Chính sách và Phát triển có nhu cầu tuyển dụng 01 chuyên viên dạng hợp đồng lao động làm việc tại Trung tâm Bồi dưỡng, Tư vấn...

Thông báo vv tổ chức xếp chuyên ngành đối với thí sinh nhập học năm 2018

Ngày đăng 21/08/2018 | 11:29 AM  | Lượt xem: 770
Tải Thông báo TẠI ĐÂY

Thời khóa biểu Học kỳ I năm học 2018-2019

Ngày đăng 20/08/2018 | 09:34 AM  | Lượt xem: 932
Tải TẠI ĐÂY

Danh sách sinh viên thi TOEIC Placement khóa 9

Ngày đăng 17/08/2018 | 04:04 PM  | Lượt xem: 3093
Tải Danh sách TẠI ĐÂY

Thông báo mở bổ sung các lớp học phần đợt 3 Học kỳ I năm học 2018 - 2019

Ngày đăng 16/08/2018 | 03:08 PM  | Lượt xem: 1419
Căn cứ vào chương trình đào tạo các khóa và Kế hoạch học tập năm học 2018 – 2019  của Học viện Chính sách và Phát...

Tổng hợp sơ bộ giờ NCKH của giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển năm học 2017- 2018

Ngày đăng 17/08/2018 | 08:36 AM  | Lượt xem: 836
                                                     ...

Thông báo hủy lớp học phần học kỳ 1, năm học 2018 - 2019

Ngày đăng 15/08/2018 | 03:38 PM  | Lượt xem: 647
Căn cứ Thông báo số 73/TB-HVCSPT ngày 03/8/2018 về thời khóa biểu và lịch đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2018 – 2019 các khóa...

Thông báo mở bổ sung các lớp học phần đợt 2 Học kỳ I năm học 2018 - 2019

Ngày đăng 15/08/2018 | 10:57 AM  | Lượt xem: 1425
         Căn cứ chương trình đào tạo các khóa và Kế hoạch học tập năm học 2018 - 2019 của Học viện Chính sách và...

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

Ngày đăng 12/08/2018 | 08:34 AM  | Lượt xem: 2759
TẢI DANH SÁCH TẠI ĐÂY