Thông báo sinh viên Thông báo sinh viên

Quyết định ban hành Quy chế thu chi nội bộ
 | Lượt xem: 2566

Ngày 28/12/2017, Giám đốc đã ký Quyết định số 959/QĐ-HVCSPT ban hành Quy chế thu chi nội bộ để thay thế Quyết định số 519/QĐ-HVCSPT ngày 19/10/2015.

Tải Quy chế TẠI ĐÂY