Thông báo tuyển dụng Chuyên viên phòng Khoa học và Hợp tác
Ngày đăng 05/04/2017 | 14:19 PM  | View count: 387

Học viện Chính sách và Phát triển cần tuyển dụng 01 Chuyên viên phòng Khoa học và Hợp tác (dạng Hợp đồng lao động).

Cụ thể TẠI ĐÂY