Thông báo sinh viên Thông báo sinh viên

THÔNG BÁO V/v trả hồ sơ cho sinh viên tốt nghiệp đợt 2/2019
 | Lượt xem: 622

THÔNG BÁO

V/v trả hồ sơ cho sinh viên tốt nghiệp đợt 2/2019

Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2018 – 2019, Học viện Chính sách và Phát triển thông báo về việc trả hồ sơ cho sinh viên tốt nghiệp đợt 2/2019 như sau:

1/ Thời gian, địa điểm trả hồ sơ:

  • Thời gian: 9h00h – 11h00, Thứ 6 ngày 9/8/2019
  • Địa điểm: Học viện Chính sách và Phát triển, Ngõ 7, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

Cụ thể:

  + Tại tại giảng đường 203 trả hồ sơ của sinh viên khoa: Chính sách công, Kinh tế đối ngoại, Quản trị Kinh doanh, Đấu thầu.

  + Tại tại giảng đường 202 trả hồ sơ của sinh viên khoa: Khoa Kinh tế phát triển, Khoa Tài chính, Khoa Đầu tư và Viện Đào tạo Quốc tế.

Lưu ý:

Sinh viên, học viên phải mang giấy tờ tuỳ thân (chứng minh thư hoặc thẻ căn cước) để nhận hồ sơ tốt nghiệp.

Học viện Chính sách và Phát triển trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Học viện (để b/c);

- Các đơn vị thuộc Học viện;

- Bộ phận website HV;

- Lưu: TCHC, QLĐT.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

(Đã ký)

 

TS. Nguyễn Thế Hùng

Thông báo (TẢI TẠI ĐÂY)