Thông báo sinh viên Thông báo sinh viên

Thông báo về Hội nghị NCKH sinh viên cấp Học viện lần thứ 6
 | Lượt xem: 952

Căn cứ vào kết quả nhận xét phản biện kín của các thành viên Hội đồng đánh giá đề tài NCKH của sinh viên năm học 2018-2019 tại vòng I, trong tổng số 8 đề tài đăng ký tham gia dự thi tại Hội nghị sinh viên NCKH cấp Học viện lần thứ VI, đã có 05 đề tài đạt được các tiêu chí về phương pháp nghiên cứu, nội dung nghiên cứu, tính mới, khả năng ứng dụng, hình thức trình bày... để được trình bày tại Hội nghị dự kiến tổ chức vào ngày 13/6/2019 (có danh sách kèm theo).

Để chuẩn bị tốt tài liệu cho Hội đồng, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác yêu cầu các Khoa có các đề tài của sinh viên được trình bày tại Hội nghị chỉ đạo các sinh viên chuẩn bị và thực hiện một số công việc sau đây:

        - Mỗi đề tài tham dự nộp 01 đề cương nghiên cứu có xác nhận của khoa.
        - Mỗi đề tài nộp 02 Bộ Slide trình bày ( không quá 2 Slide/1 trang A4).
        - Mỗi đề tài có thời gian trình bày và trả lời các câu hỏi của thành viên Hội đồng tối đa không quá 25 phút/1 đề tài.
        - Các sản phẩm trên yêu cầu nộp trước ngày 05/6/2019.

Chi tiết: TẠI ĐÂY