Thông báo sinh viên Thông báo sinh viên

Thông báo xét tuyển hệ ĐH chính quy Chương trình chất lượng cao năm 2018
 | Lượt xem: 2976

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Số     /TB-HVCSPT

                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Nội, ngày       tháng 7 năm 2018

 

THÔNG BÁO 

xét tuyển vào hệ đại học chính quy năm 2018 Chương trình chất lượng cao, Khoa Đào tạo Quốc tế

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm  theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017

Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 sửa đổi tên và bổ sung, sửa đổi một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Công văn số 899/BGDĐT- GDĐH ngày 09/03/2018 của Bộ  Giáo  dục  và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018;

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo xét tuyển vào hệ đại học chính quy chương trình chất lượng cao, Khoa Đào tạo Quốc tế năm 2018  theo phương  thức xét tuyển như sau:

1.1. Đối tượng:

   a. Xét tuyển thẳng: Tất cả các thí sinh đã trúng tuyển vào hệ chính quy (bất cứ ngành nào) của Học viện Chính sách và Phát triển năm 2018, có  nguyện vọng theo học Chương trình đào tạo Chất lượng  cao  và  đạt một trong hai điều kiện sau:

                      - Chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế trong thời hạn (tính  đến  ngày  xét  tuyển) đạt TOIEC 550/ IELTS 5.0/ TOEFL ITP 463/ TOEFL iBT 50 trở lên hoặc tương đương;

                      - Điểm thi môn Tiếng Anh của kỳ thi THPTQG năm 2018 đạt từ 5,0  điểm trở lên.

   b. Xét tuyển thông qua phỏng vấn: Tất cả các thí sinh đã trúng tuyển vào hệ chính quy (bất cứ ngành nào) của Học viện Chính sách và Phát triển năm 2018 và có nguyện vọng theo học Chương trình đào tạo Chất lượng cao.

1.2. Ngành và Chỉ tiêu:

STT

TÊN NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH

CHỈ TIÊU

1

Kinh tế Quốc tế

Kinh tế Đối ngoại

60 sinh viên

 

2

Tài chính – Ngân hàng

Tài chính

60 sinh viên

3

Quản trị Kinh doanh

Quản trị Kinh doanh

45 sinh viên

1.3. Học phí:

  • Học phí năm học 2018-2019: 650.000 đồng/tín chỉ
  • Học phí toàn khóa học dự kiến: 94.900.000 VND (cho 4 năm học)

1.4. Hồ sơ xét tuyển:

  • Phiếu đăng ký xét tuyển chương trình chất lượng cao đợt 2 (Theo mẫu TẠI ĐÂY)
  • Bản sao hợp lệ chứng chỉ Tiếng Anh (nếu có).

1.5.Thời gian nhận hồ sơ:

  • Từ 8h00 ngày 06/08/2018 đến 12h00 ngày 22/08/2018  (Bao  gồm  cả  ngày Thứ 7 & Chủ nhật).
  • Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp hoặc  nộp  qua đường bưu điện theo hình thức thư bảo đảm, chuyển phát nhanh theo địa chỉ:

Khoa Đào tạo Quốc tế

Phòng 602, Học viện Chính sách và Phát triển Tòa nhà Bộ Kế hoạch & Đầu tư

Ngõ 7 (8B cũ), Phố Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 090.220.8069 (thầy Sơn)/ 097.926.7760 (cô My)

1.6. Quy trình tuyển sinh:

                   - Đối với các thí sinh thuộc diện tuyển thẳng  (nêu  tại mục  1.1.a),  thí sinh chỉ cần nộp đơn xét tuyển đến Khoa Đào tạo Quốc tế

                   - Đối với các thí sinh không thuộc diện tuyển thẳng, các  thí  sinh dự tuyển nộp đơn xét tuyển và phải qua 2 phần kiểm tra: Phần 1 – Tiếng Anh, Phần 2 – Phỏng vấn

Phần 1 - Tiếng Anh

Kiểm tra tiếng Anh nhằm đánh giá năng  lực  học tập bằng tiếng Anh của thí sinh thông qua bài kiểm tra phỏng vấn - kỹ năng Nói.

Phần 2 - Phỏng vấn

Phỏng vấn nhằm đánh giá thái độ và động cơ học tập  của thí  sinh khi theo học chương trình Chất lượng cao. Thời gian phỏng vấn dự kiến khoảng 10 phút/ thí sinh

1.7. Phương thức xét tuyển

Hội đồng tuyển sinh Chương trình Chất lượng cao sẽ xét tuyển thí sinh vào Chương trình Chất lượng cao theo chỉ tiêu đã công bố, điểm xét tuyển được  xác  định theo từng chuyên ngành và lấy từ cao xuống thấp.

Điểm xét tuyển (ĐXT) được xác định như sau:

ĐXT = ĐTHPTQG*0.4 + TA*0.3 + PV*0.3

Trong đó:

                 - ĐTHPTQG là điểm trung bình ba môn của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia (có tính điểm ưu tiên và điểm khu vực);

                      - TA là điểm thi tiếng Anh;

                       - PV là điểm phỏng vấn;

1.8. Lịch trình xét tuyển

STT

Công việc

Thời gian

Địa điểm

 

1

 

Phát và nhận phiếu  đăng ký dự tuyển Đợt 2

 

Từ ngày 06/08/2018 đến ngày 22/08/2018

Nộp đơn tại Khoa Đào tạo Quốc tế (Phòng 602, Tầng 6, tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu

tư)

 

2

Tổ chức nhập học đại học hệ chính quy Học viện Chính sách và Phát triển

năm 2018

 

13/08/2018

(dự kiến)

 

Các dãy phòng học tầng 3 và tầng 4.

 

 

3

 

Công bố danh sách dự xét tuyển tiếng Anh và phỏng vấn (số báo danh và  phòng thi)

 

13h00 ngày 22/08/2018

(dự kiến)

Website: www.apd.edu.vn

Khoa ĐTQT, Phòng 602, Toà nhà Bộ KH&ĐT, đường Tôn Thất Thuyết.

Bảng tin tầng 4

 

 

 

4

 

 

Kiểm    tra tiếng Anh và Phỏng vấn

 

 

22/08/2018

(dự kiến)

 

Thí sinh xem danh sách được công bố sau để biết địa điểm cụ thể.

Bảng tin tầng 4

 

5

Họp hội đồng tuyển sinh

Chương trình Chất lượng cao Đợt 2

Chiều 23/08/2018

(dự kiến)

 

Phòng 505

 

 

 

 

6

 

 

Thông  báo  trúng  tuyển vào Chương trình Chất lượng cao Đợt 2

 

 

23/08/2018

(dự kiến)

 

Website: www.apd.edu.vn

Khoa ĐTQT, Phòng 602, Toà nhà Bộ KH&ĐT, đường Tôn Thất Thuyết.

Bảng tin tầng 4.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Khoa Đào tạo Quốc tế

Phòng 602, Học viện Chính sách và Phát triển Tòa nhà Bộ Kế hoạch & Đầu tư

Ngõ 7 (8B cũ), Phố  Tôn  Thất  Thuyết,  Cầu  Giấy,  Hà Nội Điện thoại: 090.220.8069 (thầy Sơn)/ 097.926.7760 (cô My)

 

Nơi nhận:

  • Thành viên  HĐTS (để b/c);
  • Các đơn vị thuộc  Học viện;
  • Bộ phận website;
  • Lưu: ĐTQT, TCHC.

                                       KT. GIÁM ĐỐC

                                      PHÓ GIÁM ĐỐC

                                 PHÓ CHỦ TỊCH HĐTS

 

 

                           PGS, TS. Trần Trọng Nguyên