23/10/2020
THÔNG BÁO: Kết quả thi TOEIC Placement vào ngày 17/10/2020
23/10/2020
THÔNG BÁO số 196 điều chỉnh thời khóa biểu các lớp học phần Tiếng anh cơ bản 1, Học kỳ I năm học 2020 – 2021, Khóa 11 hệ đại trà, đợt 2
23/10/2020
THÔNG BÁO số 194 khảo sát ý kiến nhận xét của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên đợt 1 học kì I năm học 2020-2021
22/10/2020
THÔNG BÁO số 195 Lịch tham dự Lễ khai giảng và lịch trả hồ sơ tốt nghiệp năm 2020 (Đợt 3)
20/10/2020
Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2020
17/10/2020
Danh sách sinh viên các lớp học phần Khóa 11, đợt 2
16/10/2020
THÔNG BÁO số 191thay đổi một số giảng đường khóa 11, đợt 1, Học kỳ I, năm học 2020-2021
16/10/2020
THÔNG BÁO số 190 Danh sách sinh viên tham gia thi tiếng Anh TOEIC Placement đối với sv khóa 11, đợt 2
15/10/2020
THÔNG BÁO số 187: Lịch nghỉ học của sinh viên các khóa 8, 9, 10 để phục vụ tổ chức thi tiếng Anh TOEIC Placement đối với sinh viên K11 (nhập học đợt 2)