null Trung tâm Bồi dưỡng, Tư vấn và Phản biện Chính sách tham gia phối hợp tổ chức đào tạo thành công khóa học đấu thầu trực tuyến do Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ Kinh tế - Kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức. 

content:

Thực hiện chương trình hợp tác giữa hai đơn vị, từ ngày 17/6/2022 đến ngày 19/6/2022, Tham dự khóa đào tạo có TS. Đỗ Kiến Vọng - Phó giám đốc Phụ trách Trung tâm Bồi dưỡng, Tư vấn và Phản biện Chính sách tham gia giảng dạy khóa học đấu thầu cơ bản bằng hình thức trực tuyến qua hệ thống Zoom Meetings đối với hơn 90 học viên đến từ các cơ quan, đơn vị trên khắp cả nước. 

Tham dự khóa đào tạo có TS. Đỗ Kiến Vọng - Phó giám đốc Phụ trách Trung tâm Bồi dưỡng, Tư vấn và Phản biện Chính sách - Giảng viên giảng dạy của Khóa học. 

Tham dự khóa học các học viên đã tích cực tham gia phát biểu, xây dựng bài và trao đổi thảo luận với giảng viên. Hầu hết các câu hỏi của học viên tại khóa học được TS. Đỗ Kiến Vọng trả lời thỏa đáng, được học viên đánh giá cao.

Hầu hết các học viên đều cảm thấy thích thú về nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy của giảng viên và cảm thấy rất hài lòng về nội dung của khóa học. Kết thúc khóa học có 03 học viên đạt kết quả học tập xuất sắc được TS. Đỗ Kiến Vọng tuyên dương và khen thưởng tại Khóa học. 

    Khóa học kết thúc tốt đẹp lúc 17h00, ngày 19/6/2022

(Nguồn: Trung tâm Bồi dưỡng, Tư vấn và Phản biện Chính sách)