null Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Quốc gia “Các mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam: Tiến trình thực hiện và một số khuyến nghị”

content:

Hướng tới kỷ niệm 15 năm ngày thành lập, Học viện Chính sách và Phát triển (APD) tổ chức hội thảo khoa học quốc gia “Các mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam: Tiến trình thực hiện và Một số khuyến nghị”, nhằm thảo luận các nội dung liên quan đến chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững. Nội dung của hội thảo tập trung vào cam kết của Việt Nam trong thực hiện các cam kết quốc tế về phát triển bền vững, các mục tiêu Phát triển bền vững trên thế giới và các mục tiêu đã được xây dựng cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam, cũng như đánh giá tiến trình thực hiện các mục tiêu này ở cấp độ quốc gia và cấp độ địa phương.

Kế hoạch tổ chức hội thảo cụ thể như sau: 

Thời gian: 22/12/2022
Địa điểm: Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), D25 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.
Chủ đề hội thảo: Các mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam: Tiến trình thực hiện và Một số khuyến nghị.

Ban Tổ chức kính mời các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các học giả và các cá nhân quan tâm viết bài tham gia Hội thảo. Các bài viết cho Hội thảo tập trung (nhưng không giới hạn) vào các nội dung sau:
-    Tiến trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững trong bối cảnh mới
-    Phát triển bền vững và sức chống chịu của nền kinh tế
-    Kinh tế số, chuyển đổi số và phát triển bền vững
-    Chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ hỗ trợ tiến trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam
-    Kinh tế năng lượng, Kinh tế môi trường, Biến đổi khí hậu
-    Mô hình phát triển kinh tế bền vững
-    Mô hình phát triển kinh tế tuần hoàn để hướng tới phát triển bền vững
-    Tài chính xanh
-    Quản lý chuỗi cung ứng bền vững
-    Các nội dung khác có liên quan đến chủ đề hội thảo

Cơ hội công bố nghiên cứu:
Các bài viết trình bày tại hội thảo sẽ được đăng toàn văn trong Kỷ yếu hội thảo có mã số xuất bản ISBN.
Bên cạnh đó, những bài gửi tới kỷ yếu hội thảo được tuyển chọn để công bố trên Đặc san nghiên cứu Chính sách và Phát triển.

Thể lệ gửi bài
•    Bài viết được trình bày bằng tiếng Việt (Quy định hình thức bài viết xem phụ lục đính kèm).
•    Bài viết toàn văn gửi tại email: khht@apd.edu.vn trước ngày 16/12/2022.
Thông tin chi tiết tham khảo tại website http://apd.edu.vn/ hoặc gửi thắc mắc về địa chỉ email:  khht@apd.edu.vn để được giải đáp.
Trân trọng./.

Chi tiết: TẠI ĐÂY