null Thông báo về Hội thảo khoa học Quốc gia “Các mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam: Tiến trình thực hiện và một số khuyến nghị”

content:

Hướng tới kỷ niệm 15 năm ngày thành lập, Học viện Chính sách và Phát triển (APD) tổ chức hội thảo khoa học quốc gia “Các mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam: Tiến trình thực hiện và Một số khuyến nghị”, nhằm thảo luận các nội dung liên quan đến chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững. Nội dung của hội thảo tập trung vào cam kết của Việt Nam trong thực hiện các cam kết quốc tế về phát triển bền vững, các mục tiêu phát triển bền vững trên thế giới và các mục tiêu đã được xây dựng cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam, cũng như đánh giá tiến trình thực hiện các mục tiêu này ở cấp độ quốc gia và cấp độ địa phương.

Thời gian: 21/12/2022.

Địa điểm: Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), D25 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thông tin chi tiết về Hội thảo vui lòng tìm hiểu:

Chương trình hội thảo: Tại đây

Thư mời viết bài cho hội thảo:

http://apd.edu.vn/dac-san-khoa-hoc/-/asset_publisher/2Zv2Yz59PkPI/content/id/1424684

Đăng ký tham dự hội thảo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV_w39VLt5-dNjs5xDG6cH9TebFVBlBcQpHl9FCoqX1beTGA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Thông tin chi tiết tham khảo tại website http://apd.edu.vn/ hoặc gửi thắc mắc về địa chỉ email:  khht@apd.edu.vn, liên hệ Ms. Thảo: 0985166111 để được giải đáp.


Trân trọng./.