null Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023

content:

 Ngày 19/12/2022, Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 với sự tham gia của khách mời và hơn 200 cán bộ, giảng viên, đại diện sinh viên của Học viện.

Toản cảnh buổi hội nghị

      Tham dự và chủ trì Hội nghị có PGS, TS Trần Trọng Nguyên – Phó Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Học viện; đồng chí Nguyễn Mã Lương – Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện cùng các cấp lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng Học viện, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ, giảng viên, đại diện sinh viên của các khoa trong Học viện.

      Về phía khách mời, Hội nghị đón nhận sự tham dự của bà Nguyễn Thị Thu Lan – Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, bà Phạm Thị Thanh Thuỷ - Vụ phó Vụ Tổ chức cán bộ, ông Nguyễn Tuấn - Phó Chánh Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Chánh Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

      Mở đầu hội nghị, Nhà giáo ưu tú - PGS, TS Trần Trọng Nguyên – Giám đốc Học viện, trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm học 2021 - 2022 và phương hướng công tác năm học 2022 - 2023; Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021 - 2022 của người đứng đầu. Báo cáo tổng hợp đã điểm lại những kết quả, thành tựu nổi bật và thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong năm học 2021 - 2022 đồng thời cũng đề ra những phương hướng trọng tâm trong năm học 2022 - 2023 ở tất cả các mặt công tác của Học viện bao gồm: Chính trị - Tư tưởng, Tổ chức nhân sự, Đào tạo, Nghiên cứu khoa học, Dự án xây dựng cơ sở vật chất, Kế hoạch - Tài chính, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Thư viện, cơ chế phối hợp hoạt động của các tổ chức, đoàn thể, Công tác sinh viên, …. Báo cáo nhấn mạnh trong năm học vừa qua với nỗ lực hết mình của mỗi cá nhân và sự đoàn kết tập thể, Học viện vừa thực hiện công tác phòng chống dịch và vừa triển khai các nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ khác theo kế hoạch, Học viện đã đạt kết quả đáng được ghi nhận trên tất cả các chỉ tiêu, các mặt công tác. Báo cáo cũng đưa ra phương hướng cho năm học mới 2022-2023 kế thừa những thành quả đạt được trong năm 2021-2022 và quyết tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

PGS. TS. Trần Trọng Nguyên – Giám đốc Học viện trình bày báo cáo trước hội nghị

      Tiếp đó, TS. Nguyễn Như Hà – Thư ký Hội đồng Học viện đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Học viện năm học 2021 - 2022 và phương hướng hoạt động năm học 2022 – 2023. Năm 2022, Hội đồng Học viện đã ban hành được Chiến lược phát triển Học viện Chính sách và Phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nếu như trong năm 2021, Hội đồng học viện tập trung vào việc ban hành các quy chế, quy định cơ bản của Học viện để tạo khung pháp lý cho quản lý, vận hành hoạt động của Học viện, thì trong năm 2022, Hội đồng học viện đã triển khai thực hiện khá toàn diện các trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của pháp luật, trong tất cả các lĩnh vực: chiến lược, phương hướng, kế hoạch hoạt động; tiếp tục ban hành, hoàn thiện các quy chế, quy định; tổ chức nhân sự; và tài chính, tài sản.

Đặc biệt, trong năm 2022, Hội đồng đã triển khai hoạt động giám sát, đó là hoạt động được quy định trong Luật giáo dục đại học là một trong những chức năng của Hội đồng trường, nhưng chưa có văn bản hướng dẫn cũng như chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế từ các trường để học hỏi. Dù mới triển khai, hoạt động giám sát của Hội đồng đã bước đầu phát huy tác dụng, giúp công tác quản trị, quản lý, điều hành Học viện được minh bạch, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm giải trình, phù hợp với quy định pháp luật và các chủ trương, chính sách, kế hoạch mà Hội đồng học viện đã ban hành.

Hội đồng học viện luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ, sự hỗ trợ, hợp tác của các đơn vị trong Bộ; tiếp tục khẳng định là thiết chế quan trọng, nơi để các nhà quản lý, các chuyên gia đóng góp ý tưởng và quyết định chủ trương hoạch định chiến lược phát triển của Học viện, đảm bảo Học viện phát triển theo đúng chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước và của Bộ KHĐT.

TS. Nguyễn Như Hà – Thư ký Hội đồng Học viện trình bày báo cáo trước hội nghị

      Tiếp theo chương trình, thay mặt Đảng ủy Học viện, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng – Đảng ủy viên báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2022 và phương hướng công tác đảng năm 2023. Trong năm 2022, Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển đã lãnh đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng theo nghi quyết đề ra, như học tập chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống, tổ chức Đảng và nhiệm vụ chuyên môn, hầu hết các nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ đề ra đã được hoàn thành; công tác phối hợp giữa Đảng ủy với Chính quyền Học viện được phối hợp triển khai một cách đồng bộ; công tác xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch vững mạnh đã có sự gắn kết với việc đảng viên, quần chúng tham gia xây dựng cơ quan và các đoàn thể quần chúng trong sạch vững mạnh. Tiếp theo đồng chí Nguyễn Tiến Hùng trình bày phướng hướng công tác đảng năm 2023, tập thể Đảng ủy, Đảng bộ Học viện đoàn kết, tập trung hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trong đó có Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Mỗi cán bộ đảng viên tiền phong gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, mọi lúc, mọi nơi.  Đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy, Chi ủy, chi bộ trên tất cả các mặt công tác năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng – Đảng ủy viên trình bày báo cáo trước hội nghị

      Nối tiếp chương trình, ông Nguyễn Mã Lương – Phó Chủ tịch Công đoàn thay mặt BCH Công đoàn Học viện tổng kết công tác năm 2022 và chương trình nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022 với tình hình dịch bệnh Covid 19 có chiều hướng suy giảm, bớt ảnh hưởng tới hoạt động phong trào tập thể. Do vậy, trong năm qua các hoạt động Công đoàn có chiều hướng khởi sắc, Công đoàn đã tổ chức được các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm như: Hội thao chào đầu xuân năm mới, ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Hội thao kỷ niệm này ngày giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5. Ngày Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10. Tham gia chương trình Hiến máu do Công đoàn bộ phát động, Tổ chức cuộc thi Giờ dạy truyền cảm hứng nhân dịp 20/11 ngày hiến chương Nhà giáo Việt Nam, thăm nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp 27/7, hỗ trợ chương trình Mùa hè xanh 2022 và chương trình Thiện nguyện tại Hà Tĩnh do Đoàn thành niên Học viện tổ chức.  ... Với kết quả đạt được trong năm 2022, Công đoàn Học viện xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm tới cần thực hiện: Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên trong Học viện. Phát hiện các công đoàn viên có thái độ, nhận thức tích cực về đảng, giới thiệu các tổ chức Đảng tiếp tục theo dõi hướng dẫn. Bên cạnh đó Công đoàn Học viện mong nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ từ các cấp Lãnh đạo để công tác và hoạt động Công đoàn trong năm 2023 hiệu quả và thiết thực hơn nữa.

Đồng chí Nguyễn Mã Lương – Phó Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo trước hội nghị

      Phát biểu trong Hội nghị, bà Phạm Thị Thanh Thuỷ - Vụ Phó Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận sự nỗ lực của Học viện trong thời gian vừa qua. Kết quả được thể hiện trong công tác tuyển sinh, công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tê, công tác đảm bảo chất lượng, xây dựng cơ sở vật chất, những hoạt động này đều đạt được kết quả đáng tự hào.

Bà Phạm Thị Thanh Thuỷ - Vụ Phó Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Kế hoạch và Đầu phát biểu trước hội nghị

Tiếp theo là ý kiến đóng góp của ông Nguyễn Tuấn - Phó Chánh Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chúc mừng Học viện đã có mùa tuyển sinh 2022 thành công, với điểm đầu vào nổi bật. Với xu hướng phát triển của Học viện, ông Nguyễn Tuấn mong muốn Học viện kiện toàn đội ngũ giảng viên, các thầy cô giáo đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, có những công trình đăng tải trên các tạp chí quốc tế để đưa bảng xếp hạng uy tín của Học viện lên tầm cao mới, …

Ông Nguyễn Tuấn - Phó Chánh Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu trước hội nghị

Cuối cùng là ý kiến đóng góp của đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan – Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan đối với các hoạt động của Học viện. Với kết quả đạt được, bà Nguyễn Thị Thu Lan ghi nhận và chúc mừng Học viện đã đạt được. Trong thời gian tới với sự hoàn thiện về cơ sở vật chất sẽ tạo điều kiện cho các hoạt động đạt chất lượng và hiệu quả hơn nữa.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan – Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư

      Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp, các đại biểu tham dự hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp cho báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ cần phải thực hiện trong năm 2023 để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của toàn thể cán bộ, giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển. Hội nghị cũng đã tiến hành tổng kết công tác thi đua khen thưởng cho các tập thể, cánhân đã có những thành tích xuất sắc trong việc hoàn thành chương trình công tác năm 2022.

Nguồn: TTCNTT, TV&TT