null Hướng dẫn thanh toán lệ phí xét tuyển năm 2023 của Học viện Chính sách và Phát triển bằng mã QR và mã đinh danh

content:

Hướng dẫn thanh toán lệ phí xét tuyển năm 2023 của Học viện Chính sách và Phát triển bằng mã QR và mã định danh

Các cách thanh toán lệ phí xét tuyển:

Phương thức 1: Thanh toán bằng Mã QR liên ngân hàng

Phương thức 2: Thanh toán bằng Smart Banking của Vietinbank đối với người dùng Vietinbank

Phương thức 3: Thanh toán liên ngân hàng với người dùng có Smart-Bank của ngân hàng khác Vietinbank

Phương thức 4: Thanh toán bằng tiền mặt tại quầy ngân hàng

Lưu ý:

- Thanh toán chính xác số tiền yêu cầu (không làm tròn) để hệ thống ghi nhận là giao dịch hợp lệ.

- Mỗi thí sinh có 1 mã thanh toán (mã định danh riêng), thí sinh thanh toán đúng đến mã thanh toán của mình.

- Nội dung thanh toán: Họ và tên + Mã hồ sơ (Ví dụ: APD 123456). Nội dung thanh toán này không bắt buộc!

Xem chi tiết tại: http://apd.edu.vn/.../ass.../OYqiw1uoDV3k/content/id/1606578

Có thể là hình minh họa về văn bản

Có thể là hình ảnh về bản đồ và văn bản

Có thể là hình minh họa về văn bản

Có thể là hình ảnh về bản đồ và văn bản

Có thể là hình minh họa về bản đồ và văn bản cho biết 'A.ISOFT AISIE HƯỚNG DẪN THANH TOÁN LỆ PHÍ XẾT TUYÊN Hưá»›ng dẫn sử dụng chi tiết Phương thức 4: Thanh toán bằng tiền mặt tại quầy ngân hàng PHƯƠNG THỨC4: NGÂN HÀNG TOÁN BẰNG TIỀN MẶT TẠI QUẦY ithanh A.ISOFT tháng Û A.ISOFT'