null Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia: “Phân tích định lượng các vấn đề kinh tế và xã hội trong môi trường số - Lần thứ 3"

content:

Nối tiếp thành công của Hội thảo Phân tích định lượng các vấn đề kinh tế và xã hội trong môi trường sốlần 1 và lần 2, ba đơn vị gồm: Học viện Chính sách và Phát triển, Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Thương mại tiếp tục phối hợp đồng tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Phân tích định lượng các vấn đề kinh tế và xã hội trong môi trường số - Lần thứ 3”. Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, các giảng viên và các lãnh đạo doanh nghiệp tiếp tục trao đổi, chia sẻ kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm về phát triển các công cụ định lượng trong giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội trong bối cảnh cả nước đang đang hòa mình trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Mục tiêu của Hội thảo lần này là góp một phần công sức giúp thực hiện thành công quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý viết bài tham dự Hội thảo. Bài viết tập trung vào các nội dung:

(1) Nghiên cứu định lượng các vấn đề kinh tế - xã hội để đưa ra các chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển cho Việt Nam;

(2) Tổng quan lý thuyết về các phương pháp phân tích định lượng nghiên cứu kinh tế - xã hội trong môi trường số;

(3) Nghiên cứu định lượng về quản trị doanh nghiệp, tài chính, kế toán, marketing, du lịch,… trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế số;

(4) Các công cụ và công nghệ tiên tiến cho phân tích, dự báo các vấn đề kinh tế - xã hội dựa trên dữ liệu lớn;

(5) Các xu hướng phát triển chủ đạo trong tương lai về phân tích định lượng;

(6) Các nội dung có liên quan khác.

Bài viết được trình bày bằng tiếng Việt trên file word, độ dài không quá 10.000 từ (BTC sẽ sử dụng công cụ Turnitin để kiểm tra mức độ tương đồng). Các bài viết được chấp nhận sẽ được đăng trên Kỷ yếu Hội thảo quốc gia có chỉ số ISBN (Quy định trình bày bài viết xem phụ lục đính kèm).

Toàn văn bài viết gửi về: Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác – Học viện Chính sách và Phát triển, Khu đô thị Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội theo địa chỉ email: khht@apd.edu.vn trước ngày 10/01/2024. Mọi thắc mắc xin liên hệ: Đ/c Thùy Dung: 0976151198 hoặc Đ/c Phương Thảo: 0985166111 (Chuyên viên phòng Quản lý Khoa học và hợp tác).

Ban tổ chức Hội thảo xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác viết bài của quý tác giả!

Thư mời viết bài  Tại đây

Quy định bài viết: Tại đây